Kristian Winje fra Schüco på Zak

Bygninger og bærekraft

Oppdatert: 11. januar, 2024
Publisert: 19. desember, 2023

Alle typer produksjon fordrer et visst konsum av materialer og energi under fremstilling og på sin vei til kunden. Det genereres avfall, underveis i produksjonsprosessen og når produktets levetid er over. En ny bygning innebærer inngrep i naturen, og daglig drift og vedlikehold gjennom levetiden øker det klimamessige fotavtrykket.

Byggenæringen har lenge hatt fokus på bærekraft der vi opplever forbedrete produkter og produksjonsprosesser. Parallelt materialiserer bærekraft-konsepter seg i form av ensidig fokus på enkeltprodukter, snevre «hvilke materialer er best for miljøet»-konkurranser, eller sinnrike digitale konsepter. Erfaring viser at et samspill mellom ulike materialer er mest hensiktsmessig for miljø så vel som for marked.

Fokus på bærekraft, sirkulær tankegang, rehabilitering og trender

schueco-brd-sirkulaer

Dr. Thomas Schlenker, Senior Vice President, Digitalisation and Sustainability i Schüco International KG,
presenterte Schüco Carbon Control for første gang på Bygg Reis Deg i 2023.

 

Dette har vært et år preget av temaer knyttet til bærekraft, sirkulær tankegang, rehabilitering og trender. Det samme gjaldt for konferansedelen på Bygg Reis Deg hvor vi fikk vi en prat med Erik van den Heuvel, fasadeansvarlig i Skanska, om deres fokus på bærekraft.

Som en av grunnleggerne av Powerhouse-alliansen i 2010 har Skanska lenge hatt fokus på temaet. Med Breeam NOR som et dominerende styringsverktøy utgjør verifisering av Global Warming Potential (GWP) og CO2-avtrykk viktige parametere der bygningens fasader utgjør en vesentlig komponent. Korrekt EPD-dokumentasjon utgjør et viktig hjelpemiddel, men en erfarer at tilsynelatende samsvarende produkter kan oppgis med ulike miljømessige fotavtrykk.

Skanska prøver også ut gjenbruk av komponenter. For elementer med glass forteller Erik at det er enklere å finne ny anvendelse for komponenter som skal benyttes innvendig i bygningen. Eldre produkter beregnet for yttervegg vil ikke alltid kunne oppgraderes til å oppfylle dagens krav til ytelser. Innen produktutvikling nevner han økningen i hybride fasadesystemer basert på kombinasjonen av aluminium og tre.

 

Utvidelse av aluminiumsporteføljen for å redusere CO2-fotavtrykket

Selv om den helhetlige tilnærmingen til bærekraft selvsagt er viktig, spiller også materialvalget en rolle. Vi har utvidet aluminiumporteføljen vår med Schüco Low Carbon Aluminium (LC) og Schüco Ultra Low Carbon Aluminium (ULC).

schuece-carbon-control-3-banner2


Vi selger profiler til kundene våre, ikke emner, og her er vi presise og transparente: Ekstrudering av aluminiumbolter til profiler "koster" også CO2 og øker GWP-verdien til en aluminiumsprofil med rundt 10-30 %, avhengig av boltenes GWP.
Jo lavere GWP-verdien er, desto større er den relative andelen for ekstrudering. Dette vil bli stadig mer relevant i fremtiden, og vi fokuserer her på byggevaren som brukes senere.

 

Fornyelse, nytenking og kvalitet i klimamålenes tid

Fornyelse og nytenking har den siste tiden skapt mange interessante perspektiver og diskusjoner. Så også under arrangementet "Zak World of Facades" som gikk av stabelen i Oslo i slutten av november 2023 og som samlet arkitekter, rådgivere og produsenter.

 

schueco-zak-paneldebatt

På Zak-konferansen møttes fagfolk fra hele bransjen og fikk muligheten til å dele kunnskap om bærekraft og fornyelse.

 

Sirkulær tankegang utgjorde et sentralt moment, der sirkularitet ikke kun omfatter gjenvinning av materialer, men også planlegging for ombruk. Bruk og kast-mentaliteten som har dominert under framveksten av velferdssamfunnet etter annen verdenskrig må gradvis vike for en mer respektfull omgang med verdifulle materialer som det i mange tilfeller begynner å bli knapphet på.

Vi behøver arkitektur som legger til rette for lang levetid og enkelt vedlikehold. Gode materialvalg bidrar til dette, og til at produkter enklere kan oppgraderes for ombruk. Ulike design-prinsipper for fasaden og tilhørende miljøavtrykk kan beregnes og evalueres opp mot hverandre med tanke på materialanvendelse og ytelser.

Carbon Control

Med sitt Carbon Control-konsept setter Schüco søkelyset alle prosessene fra design, via bygge- og driftsfase fram til bygningen en gang skal rives. Aluminium og glass utgjør dominerende bestanddeler i fasaden og måten disse er fremstilt på har vesentlig betydning. Samtidig vil bygningens form og hvordan fasadeelementer designes påvirke det miljømessige avtrykket fra materialer og drift. Ulike fasadefunksjoner for ventilasjon og styring av denne, energiproduksjon og optimalisering av lystransmisjon og solenergi må planlegges nøye for et miljømessig optimalt resultat. Vedlikehold av fasadene og fremtidig demontering av komponentene avhenger av at et tilstrekkelig datagrunnlag finnes enkelt tilgjengelig som en del av fasadeløsningen.

 

AKTUELT
Glassarkitektur med integrert sikkerhet
Glasspartier i bygninger har behov for sikring. En skiller på personsikkerhet og trygghet mot innbrudd, skudd og eksplosjon.
Familieboligen som bryter med og beriker det tradisjonelle
På Reppe i Trondheim knyttet en arkitekt sammen gamlehuset og et nytt tilbygg på en kreativ og iøyenfallende måte.
En eventyrskog i byen - bli med inn i H.C. Andersens spennende verden
Inspirert av H.C. Andersens eventyr «Fyrtøyet» skapte den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma en helt ny verden på 5 600 kvadratmeter.
Stål - et spennende fasademateriale
Jern og stål kan vise til lange tradisjoner som byggemateriale, først som bærende struktur i brukonstruksjoner, etter hvert også i bygninger.