FWS_50_SG_SI_Office_Evening

Prosjektering av glassfasade med limte glass

Oppdatert: 5. mai, 2023
Publisert: 13. mars, 2019

På denne fasadetypen er glassene helt eller delvis fastholdt ved at de limes mot den bærende konstruksjonen. Byggemåten som gir en plan utvendig glassflate kan oppnås på ulike måter. I den ene enden av skalaen finner en fasader som nesten utelukkende er basert på glass både i bærestruktur og veggflate. Via primærbæring av fagverks-strukturer, bolteinnfestede glass i kombinasjon med limte fuger finner en i den andre enden systemer basert på en tradisjonell påhengsfasade men der utvendige dekklister er erstattet av fuger.

 

Fasadesystemene Schüco FWS 50 SG eller FWS 60 SG representerer sistnevnte versjon. I tillegg er de mulig å benytte mekanisk innfesting med dekklister horisontalt eller vertikalt. På denne måten kan en forsterke linjeføringen i en retning. Glassene er delvis mekanisk festet inn ved at skjulte braketter fastholder det innerste glasset i to- eller tre-lags ruter.

Grunnleggende kunnskap om glassfasader.

Høye krav til presisjon

SG fasader stiller høye krav til presisjon ved montasje. Siden flere ulike fugematerialer kommer i kontakt med hverandre er det også viktig at en i forkant kontrollerer kompabiliteten mellom disse. I hvilken grad fugene i glassenes randsone påvirker det visuelle uttrykket kan langt på vei styres ved hjelp av glassenes fargetone og refleksjon.

Schüco glassfasade Structural Glazing

Åpningsvinduer i SG-fasader

Fasadene utføres gjerne uten åpningsvinduer, men løsninger tilpasset SG-uttrykket finnes tilgjengelig. Schüco AWS 114 produseres ved at ruten limes mot rammen slik at uttrykket fra utsiden harmonerer med de faste glasspartiene. Den limte ruten bidrar til økt stivhet i rammen slik at vinduet kan utføres i temmelig store formater. Denne typen vindus-design betinger utadslående beslag-funksjoner. Disse finnes i en topphengslet utgave samt en variant der vinduet åpnes parallelt med fasadeflaten ved hjelp av saksebeslag. Andre åpningsarter fordrer vinduer med synlig omramming, noe som i visse tilfeller representerer et ønsket arkitektonisk grep.

Solskjerming, formater og varmeisolering 

For SG-fasader gjøres soldempende tiltak primært med tilpassede glassløsninger eller innvendig skjerming. Silikonfugene er lite egnet for oppheng av persiennekasser eller styreskinner. Dessuten vil hele hensikten med fugete glass falle bort i det de dekkes til på utsiden.

StructuralGlazing_FWS_50_SG_k_Explosion

Profilsystemene Schüco FWS 50 SG og FWS 60 SG tillater store glassformater i tre-lags utførelse. Schüco Jansen VISS SG i stål håndterer enda større laster. 

For store prosjekter og ellers i situasjoner som fordrer prefabrikkering kan SG fasader utføres med prefabrikkerte elementsystemer.

TIPS! Dersom silikonfuger mellom glassene ikke er et absolutt krav kan inntrykket av limt glassfasade langt på vei oppnås med mørklakkerte flate dekklister. Disse forenkler også en eventuell utskifting av glass.

 

Siden dekklister vil beskytte randsonene med sine svakere isolerende egenskaper, må en regne med noe høyere U-verdi på en SG fasade. Effekten vil avhenge bl.a. av fasadens inndeling.

FWS_50_SG_SI_m_Zoom_Office_London

Er du usikker hvilken glassfasade som passer best til ditt prosjekt? Du kan lese om de andre glassfasadene her eller ta direkte kontakt med våre rådgivere. Vi tilbyr deg tilpassede fagseminar på deres kontor, når det passer for dere. 

 

Avtal et internt fagseminar om SG-fasader

 

AKTUELT
Glassarkitektur med integrert sikkerhet
Glasspartier i bygninger har behov for sikring. En skiller på personsikkerhet og trygghet mot innbrudd, skudd og eksplosjon.
Familieboligen som bryter med og beriker det tradisjonelle
På Reppe i Trondheim knyttet en arkitekt sammen gamlehuset og et nytt tilbygg på en kreativ og iøyenfallende måte.
En eventyrskog i byen - bli med inn i H.C. Andersens spennende verden
Inspirert av H.C. Andersens eventyr «Fyrtøyet» skapte den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma en helt ny verden på 5 600 kvadratmeter.
Stål - et spennende fasademateriale
Jern og stål kan vise til lange tradisjoner som byggemateriale, først som bærende struktur i brukonstruksjoner, etter hvert også i bygninger.