Valg og anvendelse av fugematerialer

En rekke forskjellige fugemasser benyttes i forbindelser med glasstak, glassfasader, dører og vinduer. Tor Steinar Johansen er en ekspert på området. Med sin lange erfaring fra blant annet Norges byggforskningsinstitutt der han har forfattet flere byggdetaljblader og har stått for testing av glass, fugemasser og aluminiumsystemer, er han godt kjent både med hva som er riktig bruk av fugemasser og hva man må unngå.

Om Tor Steinar Johansen

Ved siden av stillingen han nå innehar ved NTNU Campusservice driver han også Glass & fugekonsulenten Ltd, og han er en godt kjent foredragsholder innenfor bransjen og benyttes som også ofte som sakkyndig i tvistesaker.

I artikkelen nedenfor redegjør han for forskjellige typer fugemasser, hvilke forhold man må ta hensyn til og også noe om utformingen av fuger.

Få guide til fugematerialer her!

 

Valg og anvendelse av fugemasser er en profesjon, teknologien er der for å benyttes.

Det hadde vært ønskelig med èn masse som kunne brukes til alt, men en ideell og universell fugemasse finnes ikke.

Formålet må avklares for å kunne gjøre et riktig valg med tanke på hvilke egenskaper som er avgjørende. Aktuelle formålet kan være: å tette mot luft, støv og eller vann. Lyd eller branntetninger, bevegelsesfuger eller som lim.

Hvilke belastninger kan være aktuelt:

  • fukt/vann
  • mekanisk
  • kjemisk
  • atmosfærisk

Hvilket underlag har vi å tette/lime mot, hvilke toleranser har vi? Til ulike formål kan tetninger være:

  • dytt
  • dekklister
  • papp, folie og tape
  • stive masser
  • fugemasser
  • tettelister og tettebånd

Den viktigste egenskapen til en fugemasse er evnen til å tette selv om den er utsatt for betydelig bevegelser. Fugemasser har vært brukt til å tette mot regn, luft, vanndamp m.m. Erfaringene viser imidlertid at man skal være forsiktig med å bruke dem som kombinert regn- og lufttetning. Mulighetene for at det skal oppstå feil ved tetningen på et tidlig tidspunkt etter utførelse er mange, og levetiden er uansett begrenset.

fugemasser-etter-ES-EN-ISO-11600

Oversikt over typer og klasser av fugemasser etter ES- EN ISO 11600

Moderne byggemetoder har medført økende grad av prefabrikkering. Samtidig er de enkelte bygningselementene blitt større og beveger seg tilsvarende mer i forhold til hverandre, bl.a. ved vekslende temperatur og fuktighet i materialene. I slike konstruksjoner er det avgjørende at fugematerialene har evne til å tette, samtidig som de kan tåle betydelige bevegelser og klimapåkjenninger. Riktig valg og bruk av fugemateriale er derfor av stor betydning.

Dette kan du lese mer om i guiden "Valg og anvendelse av fugematerialer":

Få guide til fugematerialer her!

AKTUELT
Barrierefrihet med lave terskler
Vi må sørge for at bygninger tilrettelegges slik at folk skal kunne bli boende lengst mulig hjemme, og klare seg uten hjelp fra andre.
Knarvik kirke - prisvinnende trekirke
Knarvik kirke ligger i Lindås kommune, Hordaland. Kirken er tegnet av arkitekt Reiulf Ramstad, og har mottatt en rekke priser.
Aluminiumsdører åpner for muligheter
Basert på trender og etterspørsel har dører med slankere og mer minimalistiske karm- og rammebredder kommet i markedet.
ArchiWalks – Inntrykket av helheten
Daglig ferdes vi mellom bygninger av alle typer og legger ikke merke til detaljene. Med ArchiWalks tar vi arkitekturen i nærmere øyesyn.