Parametric dark Shopping Facade

3 typer glassfasader du bør kjenne til

Oppdatert: 12. mars, 2022
Publisert: 13. mars, 2019

Glassfasader henter dagslyset inn i bygningen og skaper tettere kontakt til omgivelsene. De beskytter mot vær og vind, brann, skudd og innbrudd. De bidrar med å skape et komfortabelt og trygt innemiljø for brukeren av bygget. Glassfasadenes tekniske ytelse utvikles stadig, noe som fører til utvidet bruksområder og designmuligheter i både bygg og bolig. Det finnes ulike fasadekonstruksjoner for glassfasaden og tre av disse bør du kjenne til før du starter prosjekteringen av en glassfasade.

1. Påhengsfasader («Curtain wall»)

«Curtain wall» brukes ofte som et begrep på en fasadeteknologi for kledning av store bygg. Disse fasadesystemene overfører sin vekt og andre laster som vindlast til den primære bygningskonstruksjonen. Tradisjonelt har glass- og metallfasader vært satt sammen av enkeltkomponenter på byggeplass. Den klassiske påhengsfasaden monteres på utsiden av dekkene som en kontinuerlig «gardin», slik det engelske navnet «curtain wall» indikerer. Samme fasadeuttrykk vil kunne oppnås ved at veggfelt av aluminium bygges etasjevis mellom dekke og himling. Når veggens ytre liv posisjoneres slik at glassfeltene i dekkeforkant flukter, skapes en kontinuerlig glassflate.

Bygg med glassfasade sett utenfra i en park
2. Elementfasader

Elementfasader er etasjehøye veggmoduler som ferdigstilles i verkstedet, fraktes til byggeplass og henges på plass. Denne fasadetypen imøtekommer krav til effektivitet på byggeplassen og gir tekniske fordeler. En typisk elementfasade fremstår langt på vei som en påhengsfasade, men ytterkarmen på hvert element består av en «halv» profil som føyes sammen til en komplett når den føyes sammen med naboelementene på alle sider. Prinsippet innebærer med dagens løsninger noe høyere materialmengde og dermed noe svakere U-verdier enn hva som er mulig å oppnå med påhengsfasader. Likevel kan godt planlagte og gjennomførte prosjekter vise til gode isolerende egenskaper.

3. Dobbelfasader

En dobbeltfasade innebærer at den primære veggkonstruksjonen på en eller annen måte er supplert med en ytre, vanligvis uisolert tilleggs-fasade. Dobbeltfasaden finnes ikke som noe ferdig system, men skapes ut fra behov og ønsker i det enkelte prosjekt. Dobbeltfasaden fremstilles gjerne som moduler på fabrikk og det er naturlig å se denne typen i sammenheng med elementfasader. Dobbeltfasader ble opprinnelig utviklet for å kunne ivareta enkelte av fasadens funksjoner på en bedre måte. Luftrommet mellom den innvendige isolerte fasaden og et ytre, som regel enklere oppbygd skall byr på flere muligheter. Luften vil på dagtid til en viss grad forvarmes, noe som i den kalde årstiden er fordelaktig ved ventilasjon gjennom åpningsvinduer i den indre fasaden. Dersom bygningen grenser til områder med støy vil en ytre hud også dempe belastningen når vinduer åpnes. Det finnes også eksempler på fasader der renere luft fra byggets bakside framfor forurenset luft fra gaten utenfor ledes opp i mellomrommet og anvendes til ventilasjon. Til en viss grad vil fasadens isolerende egenskaper forbedres med et ekstra sjikt, men med generelt lavere U-verdier som følge av 3-lags glass og bedre isolerte veggfelt vil denne gevinsten være marginal. Dobbeltfasader utnyttes av og til som et rent designmessig grep ved at en ytre hud av rene glassflater og slanke profiler skjuler utenpåliggende solskjerming eller andre komponenter i den bakenforliggende veggen.

Ønsker du mer kunnskap om ulike typer glassfasader? Avtal et tilpasset fagseminar hos dere eller les hele artikkelen om glassfasader her

Avtal et internt fagseminar om glassfasader

AKTUELT
Hva er en elementfasade?
Elementfasader er etasjehøye veggmoduler som ferdigstilles i verkstedet, fraktes til byggeplass og henges på plass.
Design og konstruksjon av glasstak og glassfasader
Glasstak og glassfasader er en del av moderne arkitektur. Fløibanen i Bergen er et flott eksempel.
Oslos beste uterom med akevittbar
Oslo Havn har restaurert Rådhusbrygge 2 som ble kåret til Norges beste uterom. Sommeren 2021 åpnet PIREN akevittbar med panoramautsikt til fjorden.
Glassfasader med krav til brannmotstand
Sertifiseringer basert på brannprøvinger legger føringer for hva som er tillatt. Felles CE-klassifikasjoner reduserer prosjektvise vurderinger.