glass_artikkel_sep_1

Utfordrende fasader gir også muligheter

Nye kalkulasjonsverktøy kombinert med en rivende produktutvikling åpner for stadig mer spektakulære fasadeuttrykk. Store glassflater visker ut grensene mellom ute og inne og avansert produksjonsutstyr muliggjør nærmest en skulpturell design mens forbedrete systemløsninger og produksjonsutstyr reduserer kostbar produksjons- og montasjetid.

Tekniske nyvinninger kombinert med krav til hurtig og effektiv levering fordrer forståelse for produktenes muligheter og begrensninger. Flere nye bygg preges av designgrep som bidrar til nye og spennende uttrykk, men som mangler sikkerhetsmarginer i utførelsen. Risikoen for svakheter og feil oppstår når en overser prinsipper for bygningsfysikk eller tøyer «innovasjons-strikken» for langt.

Opprett bruker på Min Arbeidsplass 

Oppdeling av fasaden

Dagens fasader tegnes ofte med svært store glass. Uttrykket beveger seg også mot den motsatte enden av skalaen med en mer finmasket struktur. Begge ytterligheter innebærer potensielt utfordringer. Profilsystemene tillater stadig større glassflater og -laster, men store og tunge glass vil i mange situasjoner vanskeliggjøre montasjen. Enda viktigere er det å ha en plan for en eventuell senere utskifting.

Profilsystemer i aluminium er basert på at noe vann vil trenge inn i falsene. Dette ledes til dels direkte ut gjennom drensåpninger eller det føres via vertikale profiler ned og ut i bunnen av fasaden. Gode knutepunkt-detaljer i 90 graders- eller skrå sammenføyninger bidrar til sikker drenering.

glass_artikkel_sep_2

Risikoområder for varmetap

Posisjoneringen av et fasadeelement i vegglivet må ta hensyn til at profilene har en kald og en varm side, adskilt av et isolerende sjikt som skal korrespondere med tilsluttende vegg. Ulike gjennomføringer i selve fasaden som bryter isolasjonssjiktet gir svekkede soner som kan ha avgjørende betydning for fasadens isolerende egenskaper og for innvendig overflatetemperatur.

Design av glasstak

Da det ble vanlig med glasstak utover på 80-tallet var disse nesten alltid prosjektert med takvinkler på 25-30°. I dag bygges enkelte glasstak i tilnærmet flat utførelse der høyere snølaster kompenseres med kraftigere profiler og tykkere glass. Redusert vannavrenning vil imidlertid medføre smussansamlinger og redusert selvrensende effekt og sikkerhetsmarginen for effektiv drenering av inntrengt vann svekkes.

Dokumentasjonskrav og spesialløsninger

Dagens byggeprosjekter stiller omfattende krav til dokumentasjon. Ytelsene for isolasjon, regn- og vindtetthet gjelder innen maks. dimensjoner gitt av systemleverandøren. Med overskridelser vil oppgitte egenskaper kunne endres.

Våre rådgivere kan hjelpe deg med å finne de beste løsningene for dine fasader, enten du vil ha en konvensjonell løsning eller benytte ny teknologi. I tillegg vil vi kunne avdekke mulige svakheter. Hjelpen er kun et tastetrykk unna.

Avtal et møte med en prosjektrådgiver

AKTUELT
Bedre bygg med tverrfaglig samarbeid
Gode samarbeidsmodeller kan lønne seg. Allikevel skapes en avstand mellom byggherre og leverandører hvor pris, og ikke løsning, har hovedfokus.
Rusted Mill House i Hellas - prisvinnende arkitektur
I Hellas er Rusted Mill House, et restaurert gårdshus fra 1850-tallet med en helt unik detalj i boligen - en godt bevart tradisjonell olivenmølle.
Arkitekturens bærekraftige letthet
Durst-hovedkvarteret i Nord-Italia med svingete organiske former som svever lett på en helt gjennomsiktig base laget med Schüco aluminiumssystemer.
Sommerhuset blant tretoppene
Helt vest i Skåne finner vi idylliske Mölle. Her har en tobarnsfamilie fra Lund skapt sitt sommerhus blant tretoppene - Villa Solviken.