Komfort i ramme og glass

Oppdatert: 13. mars, 2022
Publisert: 28. oktober, 2020

Hva innebærer komfort?

Komfort kan beskrives som bekvemmelighet, altså et produkt eller en funksjon som gir en forbedret brukeropplevelse. Det kan dreie seg om rent objektive forbedringer eller subjektive som oppfattes ulikt fra person til person.

Vinduer og dører

For vinduer og dører kan en liste opp ulike funksjoner som påvirker nettopp opplevelsen av komfort, og en tenker gjerne i første omgang på mulighetene når disse skal betjenes.

TEK stiller krav til at en vindusvrider skal plasseres med betjeningshøyde mellom 0,8- og 1,2m. Dette kan normalt enkelt gjennomføres, men kravet kan skape vanskeligheter for særlig høye vindusfelt med sidehengslet funksjon siden vrideren i størst mulig grad bør midt-plasseres i forhold til vinduets høyde.

Selv med enkel tilgang til vrideren vil store vinduer med 3-lags glass kunne være tunge å betjene. Beslag som reduserer nødvendig betjeningskraft vil kunne løse dette problemet.

 

En egenskap som har mer med vinduets praktiske bruk å gjøre er funksjonen som hindrer at et vindu i vipp-posisjon «blåser igjen» på grunn av vind.

 

Alle de nevnte funksjonene vil også kunne ivaretas via en motorisert styring som kan styres via ulike medier.

Les mer om arkitektur med fokus på lys, luft og miljø her.

Tilgjengelighet til betjeningsorganer samt nødvendig betjeningskraft gjelder også for dører. I tillegg stilles krav til åpningsbredde og terskelhøyde for å imøtekomme behovene for alle brukere.

Nødvendig åpningsbredde oppnås enklest rett og slett ved å lage døren bred nok. Der tilgjengelig åpning i veggen ikke er tilstrekkelig vil hengsler med egnet sentrering eller åpningsvinkel på dørbladet utover 90 grader kunne kompensere.

For at terskelhøyden skal defineres som trinnfri krever TEK en høyde på maksimalt 25mm og skrå kanter ikke brattere enn 45 grader. Ved god planlegging vil det også være mulig å felle terskel og dreneringsfunksjon ned i dekket slik at en helt flat løsning oppnås. Videre skal døren kunne betjenes med en kraft på maksimum 30 N. Nettopp behovet for betjeningskraft er viktig å ha i bakhodet når en prosjekterer store dørpartier med 3-lags glass som forutsetter manuell betjening.

 

Store glassflater og isolerende egenskaper

AWS_75_SI_plus_barrierefrei_m_Close_up_Nullniveau

Dette handler om passive egenskaper som definitivt har betydning for komfort. Formålet med glassflater er nettopp at de skaper kontakt og utsyn mot omverdenen og de slipper dagslys inn. Nye produksjonsmetoder og forbedrete tekniske egenskaper har gjort det mulig å øke glassarealene samtidig som rammestrukturen har kunnet utføres med slankere profiler. Dagens 3-lags ruter gir liten risiko for kaldras og opplevelse av trekk. Tilsvarende har U-verdiene for aluminiumprofiler kommet ned på passivhusnivå.

Vil du vite mer?

Se hva du får på Min Arbeidsplass

 

Inneklima

Ventilasjon av offentlige bygg, næringsarealer og til dels boligbygg har langt på vei vært basert på mekaniske anlegg. Med hybrid ventilasjon vil en kunne hente ut det beste fra to verdener. Åpningsbare vinduer betjenes manuelt eller via et sentralt styringssystem når det er hensiktsmessig mens mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning overtar når temperatur og årstid gjør dette mer lønnsomt.

ASE_80_m_innen Apartmenthaus

Vedlikehold

Vedlikehold av overflater og mekaniske funksjoner har ikke noe direkte med daglig komfort å gjøre. I videste forstand og kanskje spesielt for privatboligen vil overflater en slipper å skrape og male med jevne mellomrom oppleves som en klar fordel, eller som komfort. En overflate som kun behøver å vedlikeholdes med såpe og vann sparer tid, penger og er gunstig for miljøet. 

Les mer om lys, luft og miljø her.

 

More than a view cta

 

AKTUELT
Glassarkitektur med integrert sikkerhet
Glasspartier i bygninger har behov for sikring. En skiller på personsikkerhet og trygghet mot innbrudd, skudd og eksplosjon.
Familieboligen som bryter med og beriker det tradisjonelle
På Reppe i Trondheim knyttet en arkitekt sammen gamlehuset og et nytt tilbygg på en kreativ og iøyenfallende måte.
En eventyrskog i byen - bli med inn i H.C. Andersens spennende verden
Inspirert av H.C. Andersens eventyr «Fyrtøyet» skapte den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma en helt ny verden på 5 600 kvadratmeter.
Stål - et spennende fasademateriale
Jern og stål kan vise til lange tradisjoner som byggemateriale, først som bærende struktur i brukonstruksjoner, etter hvert også i bygninger.