Piren Akevittbar på Rådhusbrygga i Oslo

Oslos beste uterom med akevittbar

Oppdatert: 22. september, 2023
Publisert: 31. januar, 2023

Det er et historisk sus over rådhusbryggene i Oslo. I over 100 år har Rådhusbrygge 2 vært fortøyningspunkt for båter i trafikk til og fra sjøsiden i Pipervika. Oslo Havn har restaurert denne delen av brygga, og i 2019 ble den kåret til «Norges beste uterom». Sommeren 2021 åpnet PIREN akevittbar med panoramautsikt til fjorden gjennom store glassvegger.

PIREN er en langstrakt akevittbar på brygga med glassvegger. Her kommer du tett på elementene. Nyt mat og drikke i all slags vær og føl at du er tett på elementene. Fra baren har du utsikt til fjorden, Akershus festning, Hovedøya, Aker Brygge, Tjuvholmen og byen mot Rådhuset.

 

schueco-piren-ute-kveld

 

Del av Maritim kulturminneplan for Oslo Havn

Skuret på brygga står på Byantikvarens gule liste og er del av Maritim kulturminneplan for Oslo Havn og var et restaurerings- og transformasjonsprosjekt. Beliggenheten er unik og det var krav og ønsker om å ivareta antikvariske verdier.

I forbindelse med rehabilitering av bryggekonstruksjonen ble deler av ikke-originale yttervegger skadet. Det medførte at ytterveggene på den midtre og søndre delen måtte rives. Byantikvaren og Oslo Havn ønsket at de originale søylene og den spesielle «paraplykonstruksjonen» i taket skulle bevares og tydeliggjøres. Det samme gjaldt for kobberbeslagene på gesimsene. Det har vært viktig å ta vare på, vise fram og understreke opprinnelig form, konstruksjon og arkitektonisk uttrykk og materialkvaliteter.

Nye løsninger for skuret skulle gi lesbarhet for disse bygningselementene. Stikkord var åpenhet og generalitet,  materialbruk som spiller sammen med det opprinnelige (glass, betong, tre), stor grad av transparens og smekkerhet i åpne glasspartier.

 

piren-akevittbar-festningen

Foto: Oslo Havn KF, Hans Kristian Riise

100 år som fortøyningspunkt for båter i trafikk

Rådhusbrygge 2 har lang historie med over 100 år som fortøyningspunkt for båter i trafikk. Fra 1931 ble brygga en del av sjøfronten og forterrenget til Oslo Rådhus.

Bygningsmassen er oppført i 3 etapper i perioden 1937 – 1966. Publikumsdelen i akevittbaren fra 1939/1940 var opprinnelig en åpen paviljong med en karakteristisk søyle- og takkonstruksjon i betong – «paraplytak».

Opprinnelig bruk var venteareal for Fjordbåtene. Senere var det venterom for Nesoddbåtene og deretter kontor og lager for skipstrafikken. Og i dag er lokalene transformert til akevittbaren «PIREN».

 

kjersti-olsen-portrett-piren

 

«Den viktigste inspirasjonen til det arkitektoniske grepet var rett og slett den tidlige opplevelsen ved å stå under taket «paraplytaket» i den åpne konstruksjonen og se utover fjorden og omgivelsene uten noe mellom. Den opplevelsen ville vi rendyrke i byggeprosjektet. Og det førte oss til valget av glassfasader.»

Kjersti Olsen
Sivilarkitekt MNAL, Prosjektleder bygg
Oslo Havn KF

Prosjektleder for Oslo Havn for byggeprosjektet "PIREN" på Rådhusbrygge 2.

 


piren-paraply

 

Opplevelsen av uhindret utsyn til fjorden

Uteområdet gjennomgikk en full opprustning med nye belegg og landskapselementer i 2016-2017, og fikk pris for «Norges» beste uterom i 2019. For rehabilitering av skuret ble det viktig å få til en god sammenheng med uterommet.

Det viktigste elementet for den nye delen av skuret er fasadene. Ønske om størst mulig åpenhet og utsyn, og også innsyn/gjennomsyn for å opprettholde den opprinnelige opplevelsen av en åpen konstruksjon. Forholdet mellom ute og inne er spesielt viktig. Om vinteren må glassfasadene også gi en best mulig skjerm mot kulde, vind og fuktighet.

Man ønsket en mest mulig varig og vedlikeholdsfri fasade, og valget falt på glass og aluminium med gode U-verdier og tre-lags glass med slanke profiler. Det var også et poeng at de tette delene av fasaden ble montert i samme profilsystem som resten av fasadene, med frostet/avblendet flate på indre glass. De tette glasspartiene skal oppleves å gå i ett med de transparente delene av fasaden. 

Et hovedgrep i konseptet var å beholde følelsen av å være ute på kaia ved opphold inne og omvendt – en transparens. Glassfasadene er avgjørende for å oppnå nettopp dette. Glassfasader med slanke bæreprofiler og åpningsfelter åpner rommet visuelt og fysisk mot kai og omgivelsene rundt.

Utsikten og beliggenheten er enestående. Besøkende ser ut Oslofjorden, har Rådhuset med Rådhusplassen i ryggen, ser mot Akershus slott og Festningsmurene i øst og de øvrige Rådhusbryggene og Aker brygge i vest.

Les også: Villa Corneliussen åpner opp til Oslofjorden

 

Vår guide til glassfasader -  Last ned nå!

 

schueco-piren-utenfra-kunder

 

Ønsket var en smekker og transparent fasadekonstruksjon

Kristin Jarmund Arkitekter har lang erfaring med Schûco fasader, og de ble tidlig fremhevet som et godt valg. For å understreke ønsket om en smekker og transparent fasadekonstruksjon ble det valgt en mørk grå-brun farge (RAL 8019) som også er i slekt med kobberbeslagene. Hovedinngangsdøren ble som eneste element fremhevet med en eksponert farge, RAL 8029 Pearl Copper.

Materialkvalitetene og fargevalg generelt ute og inne er inspirert av det historisk maritime som man finner i nærområdet på de vernede, historiske skipene som ligger til kai like ved og i de øvrige historiske havnebyggene, «skurene». Gjeldene miljø- og energikrav til konstruksjonene har det vært viktig å oppfylle. Riktig teknisk, sikkerhets- og bruksmessig kvalitet på materialene er andre faktorer. For de viktige glassfasadene ble det valgt en løsning som kunne oppfylle både estetiske og tekniske krav, sammen med gjenbruk og ombruk av materialer.
 
Valgt profilsystem er Schüco FWS 50 fasader og Schüco ADS 75.SI + HD inngangsdør. Alle aluminiumsprofiler er for-anodisert for bedre saltvannsbeskyttelse. Overflater og farger på profilene er RAL 8019 Gråbrun Matt overflate, glansgrad 30. Fargen tar opp i seg kvaliteter fra eksiterende kobberbeslåtte takgesimser. Hovedinngangsdør har farge RAL 8029 – Pearl Metalic Silkematt overflate. Et fargevalg som en markør av hovedinngang.

Det er brukt 3-lags glass, der ytterste og innerste glass er laminert og ytterste glass er sol/varmeskjermende med Suncool 70/35. Ved bakenforliggende rom med behov for visuell skjerming er det brukt «frostet» glass med OPALFOLIE 216500 i innerste glass.

Bygget fikk en ren og fin fasade, med mye lysinnslipp og utsyn.

 

schueco-piren-glass-tonne

 

Kompleks byggeoppgave innenfor trange rammer 

Prosjekt «PIREN» var ikke et stort prosjekt, men bød på en del utfordringer av sikkerhetsmessige hensyn i tillegg til trang adkomst for leveranser.

En svært smal bygningskropp og begrenset areal ga marginale rammer for de romfunksjonene og tekniske løsningene et serveringssted trenger.

 

schueco-piren-sittegruppe

 

Annema Selstrøm

 

«Ønsket om å eksponere de gamle konstruksjonene med en åpen og transparent fasadeløsning medførte også at tekniske føringer og belysning måtte bearbeides spesielt og bli minst mulig forstyrrende. Det førte til at en stor del av dette måtte skje i forbindelse med nye føringsveger under gulv. Det ble en spesielt komplisert prosjektering og nært samarbeid med de tekniske konsulentene, og ikke minst en krevende gjennomføring for byggeledelsen og entreprenøren.»

Annema Selstrøm
Tidligere ansatt i Kristin Jarmund Arkitekter as. Prosjektansvarlig for prosjektet Rådhusbrygge 2.

 

Utstrakt samarbeid til tross for pandemi

Prosjektet er lite målt i antall kvadratmeter, men hadde en kompleksitet som gjorde at Oslo Havn valgte å prøve ut totalentreprise med samspill som gjennomføringsmodell.

Sammen med en løsningsorientert entreprenør, Haga & Berg Entreprenør AS, og deres tekniske rådgivere og underleverandører, Kristin Jarmund Arkitekter AS og fasadeentreprenør og Schüco partner Alu-team, kom prosjektet i havn som planlagt.

 

eskil-ulimoen

 

«Godt samarbeid med både oppdragsgiver Oslo Havn KF og våre samarbeidspartnere på tekniske fag og produktleverandører beviste at samspill er en god avtaleform også på slike mindre men kompliserte prosjekter.»

Eskil Marius Ulimoen, daglig leder i Haga & Berg Entreprenør AS

 

Også et tett og entusiastisk samarbeid med framtidig driver av «PIREN» gjennom hele prosessen var avgjørende for at felles mål ble oppnådd. Dette til tross for covid-19 som skapte ekstra spenning i gjennomføringen.

Samspillsmodellen og menneskene som utførte oppgavene var nøkkelen til vellykket gjennomføring i dette prosjektet.

Byggherren, Oslo Havn, er stolt av det de fikk til i fellesskap på tross av pandemien.

 

"Måten vi på strak arm endret og løste arbeidsprosesser og samhandling på og tilpasset oss situasjonen er en erfaring jeg tror vi alle tar med oss med stolthet. Og bygget kom på plass som planlagt med de kvalitetene vi ønsket og innenfor rammene på økonomi og tid."

Kjersti Olsen
Sivilarkitekt MNAL, Prosjektleder bygg
Oslo Havn KF

 

schueco-piren-seilbaat 
 
     
Prosjekt:   PIREN Akevittbar
Hvor:   Rådhusbrygge 2, Oslo
Schüco Partner:   Alu-Team AS
Arkitekter:   Kristin Jarmund Arkitekter AS
Entreprenør:   Haga & Berg Entreprenør AS
Byggherre:   Oslo Havn KF
Byggtype:   Næringseiendom
Fotograf:   Sindre Ellingsen
Ferdigstilt:   2021
Schüco produkter:   FWS 50, ADS 70 SL.HI
     

 

Guide til glassfasader

 

AKTUELT
Glassarkitektur med integrert sikkerhet
Glasspartier i bygninger har behov for sikring. En skiller på personsikkerhet og trygghet mot innbrudd, skudd og eksplosjon.
Familieboligen som bryter med og beriker det tradisjonelle
På Reppe i Trondheim knyttet en arkitekt sammen gamlehuset og et nytt tilbygg på en kreativ og iøyenfallende måte.
En eventyrskog i byen - bli med inn i H.C. Andersens spennende verden
Inspirert av H.C. Andersens eventyr «Fyrtøyet» skapte den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma en helt ny verden på 5 600 kvadratmeter.
Stål - et spennende fasademateriale
Jern og stål kan vise til lange tradisjoner som byggemateriale, først som bærende struktur i brukonstruksjoner, etter hvert også i bygninger.