Utsyn over Oslo gjennom glasshjørne i villa

Villa Corneliussen åpner opp til Oslofjorden

Oppdatert: 28. februar, 2024
Publisert: 25. oktober, 2022

Villa Corneliussen ligger plassert i skrånende terreng på Holmenkollen i Oslo med en fantastisk utsikt til Oslofjorden. Fra husets generøse fellesrom og kjøkkenstue har familien Corneliussen panoramautsikt med utsyn helt til Drøbak.

Boligen ble opprinnelig bygget på 50-tallet men lite vitner om dette i dag. Med store glassflater åpnes boligen opp mot omgivelsene og den spektakulære utsikten. Samtidig er det ingen innsyn og det er godt skjermet mot eksisterende bebyggelse. Til tross for størrelsen på huset oppleves det som lunt og hyggelig.

 

villa-corneliussen-utsikt-eksterioer

 

Utsikt muliggjort med teknologi

I Villa Corneliussen har man strukket seg langt for å trekke utsikten og naturen inn. Det er valgt en heve-/skyvedør med en bredde på hele 6710 x 2590 mm. Store format gjør også noe med vekt, og med en tyngde på 900 kg muliggjør Schücos TipTronic-teknologi allikevel en enkel og sømløs brukeropplevelse.

Morten Corneliussen, byggherre og eier, er svært fornøyd med rehabiliteringen av familiens 50-talls hus. Vi har vært på besøk på Holmenkollen og snakket med ham om prosjektet og hvordan løsningene har bidratt til å skape ønsket resultat.

 

 

For å oppnå ønsket om mest mulig åpning til Oslofjorden ble skyvedørsløsning med motorisert åpning og lukking valgt.

 

 

morten-corneliussen

Byggherren for prosjektet. Morten har rehabilitert familiens 50-talls hus i Holmenkollen og samtidig ivaretatt opprinnelig terreng og hensyn til tilstøtende eiendommer som har vært i familien gjennom tre generasjoner.

Morten Corneliussen
Byggherre

 


- Morten, kan du fortell litt om deg selv og dette flotte boligprosjektet?

- Jeg er født og oppvokst her på Holmenkollen, og bodde det meste av min oppvekst her i Setra vei. Min farfar kjøpte tidlig en 5-mål stor eiendom her og bygget på denne i 1918. Min far ble født her i 1923 og vokste opp her. Han skilte av en 2,5-mål-tomt fra min farfars eiendom i 1962 og bygget mitt barndomshjem. Da han gikk bort i 2016 hadde han fortsatt sin bopel her.

I 1983 skilte jeg av en tomt fra min fars eiendom og bygget meg et hus. Plutselig var vi tre generasjoner på samme eiendom.

Etter at mine foreldre gikk bort kjøpte jeg ut barndomshjemmet av mine søsken, og begynte sammen med flere arkitekter å se på hva vi kunne få til på eiendommen. Etter flere forsøk, tegninger og modeller på ulike varianter av løsninger, endte jeg opp hos Arkitekt Line Solgaard. Vi tenkte mye og godt sammen, så på mange byggestiler og materialvalg, og endte opp med det «funkis inspirerte» huset vi i dag trives helt fantastisk godt. Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet og løsningene Arkitekt Line Solgaard, hennes kolleger, og jeg kom frem til.

 

villa-corneliussen-eksterioer-3vinduer

 

- Hva mener du er spesielt med dette prosjektet?

- Med den beliggenheten boligen har var jo det første jeg tenkte på i prosessen at vi måtte få med oss naturen, lyset, utsikten og luften inn i huset. Da foreslo Line at vi skulle besøke diverse vindu- og skyvedørleverandører, blant annet Schüco og deres showrom på Helsfyr i Oslo.

 

villa-corneliussen-interior-hjorne-skyvedor

 

- Hva var viktigst for deg i rehabiliteringsprosessen?

- Det viktigste for meg under planleggingen, søknadsprosessen og rehabiliteringen var å holde oss innenfor de begrensingene det eksisterende bygget ga oss. I tillegg at vi beholdt de eksisterende høyder og løsninger som allerede var i terrenget, samt at vi valgte kvalitetsløsninger på både byggingen og materialvalg.

 

villa-corneliussen-inngang

 

Det fantastiske samarbeidet med Ørjan Fjell, eier av hoved entreprenør firmaet Pro Totalbygg AS, har hele veien vært unikt! Vi snakket og mailet sammen frem til midnatt og møttes 07.30 nesten hver morgen i løpet av de 11 månedene det tok å rehabilitere mitt barndomshjem.

 

«Jeg føler at vi har bygget et hus som vil vare lenge, forhåpentligvis med minimalt av vedlikehold, nettopp på grunn av godt håndverk og gode materialvalg.»

Morten Corneliussen
Byggherre

 

- Hva var bakgrunnen for ombyggingen?

- Vi ønsket oss et unikt, varmt, stille, vedlikeholdsvennlige hus hvor vi fikk med oss «naturen, utsikten og luften» inn i stuen - og det har vi fått!

 

villa-corneliussen-utsikt-balkong

 

- Hvorfor falt valget på Schüco, og er du fornøyd med resultatet?

- Etter at vi hadde besøkt Schücos showrom og diskutert litt frem og tilbake med deres fagfolk, ble vi enige om å velge Schüco som leverandør da vi følte at kvaliteten, løsningene og leverandørens interne knowhow ville dekke våre behov og krav. Vi er meget fornøyde med valget av Schüco produktene, deres underleverandør, montasje og etterservice.

- Hva var den største utfordringen i byggeprosessen?

- Den største utfordringen var nok å samordne alle de impliserte leverandører og entreprenører når det planlagte skal leveres og monteres etter avtalt tidsskjema. Jeg var selv «assisterende byggeleder» og vi jobbet med en veldig stram timeplan som alle parter var blitt enige om på forhånd. Samarbeidet mellom hovedentreprenør Pro Totalbygg AS, byggherre, og alle underleverandører gikk helt smertefritt. Alle leverte «i henhold til avtale» og jeg er meget imponert og fornøyd. Alt i prosessen er levert og fagmessig montert, med yrkesstolthet og et smil!

 

villa-corneliussen-eksterioer-vinduer

 

- Hva er du spesielt stolt av?

- At Arkitekt Line Solgaard og jeg etter 6 måneders tenking, skribling, tegning, rundreiser og besøk hos diverse leverandører kom frem til et fantastisk rehabiliteringsprosjekt som vi kunne sende til Plan og Bygg. Etter noen oppklarende møter mellom Arkitekt Line Solgaard og Plan og Bygg fikk vi klarsignal.

I behandlingstiden gikk vi i gang med å skaffe alle de forskjellige leverandører og entreprenører vi trengte. Her ble Pro Totalbygg AS valgt som hovedentreprenør, og det fungerte veldig bra også med alle deres underleverandører.

- Dere har valgt maksimal bredde på skyvedøren. Hvorfor gjorde dere det? 

- Vi ville utnytte enhver mulighet til «å trekke naturen og utsikten» inn i huset. Vårt mål var minst mulig rammer og vegg i utsiktsretningen. Derfor ble det valgt maks lengde og høyde på skyvedørene, samt limt glasshjørne på kjøkkenvinduet.

 

villa-corneliussen-interior-hjorne-detalj

 

- Hvorfor valgte dere TipTronic-funksjonen til Schüco i kombinasjon med døren?

- Med maksimal bredde på skyvedørene ble de også svært tunge. Da var TipTronic-funksjonen for motorisert åpning og lukking en god løsning.

Vi har ganske ofte middager med gode venner og familie og da er det helt fantastisk å kunne åpne «hele glassveggen» i enden av spisebordet og slippe inn naturen.

 

villa-corneliussen-oppholdsrom

 

- Hvordan opplevde du å rehabilitere barndomshjemmet ditt?

- Det er klart at det er spesielt å rehabilitere barndomshjemmet sitt, men jeg føler at vi har fått et meget godt og ikke minst stille hus med en magisk utsikt. I og med at vi har valgt både lydvegger, lydvinduer og ekstra lydisolasjon i taket, har vi fått et fantastisk stille og rolig innemiljø etter denne ombyggingen.

- Ble sluttresultatet som du hadde ønsket deg?

- Vi er kjempefornøyde med resultatet av rehabiliteringen. Her har vi fått et varmt, stille, fyringsøkonomisk, svært godt fungerende hus, med en fantastisk utsikt som vi virkelig trives i!

 

villa-corneliussen-interior-hjorne-kjokken

 

- I et bærekraftperspektiv vil oppgradering av eksisterende bygninger/bygningsmasser ofte kunne gi en positiv effekt, i motsetning til å rive og bygge nytt. Var dette et element som veide tungt i din vurdering også? Og tror du vi vil se en økning av denne typen oppgraderinger i fremtiden?

- Jeg tror absolutt at det i fremtiden vil bli mange flere rehabiliteringer enn vi har sett hittil. For oss føler jeg at rehabiliteringen har gitt et mye penere, bedre, personlig og funksjonelt hus. Totalt sett var dette helt klart den beste måten vi kunne gjøre det på.

 

villa-corneliussen-eksterioer-hjoerne

 

- Du har jo flere hus på tilsluttede eiendommer. Sammenlignet med disse - hva liker du best ved denne boligen og eiendommen?

- Det er ikke vanskelig. Nå har vi for første gang vært en del av hele prosessen: planlegging, utforming, materialvalg, kvalitetskrav og hele rehabiliteringen. Når du opplever huset innenfra, og du har denne ekstreme utsikten gjennom de store vindusflatene, uten innsyn, stillheten, da vet du at du har valgt riktig arkitekt, entreprenører og glassleverandør!

 

Det var ekstremt spennende å heise ca. 900 kg. glass, hengende i 3 sugekopper, inn i rammene med en 30m kran montert på en lastebil. Det gikk smertefritt, da alle impliserte jobbet godt sammen og var svært dyktige.

Morten Corneliussen
Byggherre

 

 

villa-corneliussen-byggeprosess

 

Ombygging og rehabilitering med tilpasninger underveis

Line Solgaard og Martin Vaagland hos Line Solgaard Arkitekter har stått for planlegging, tegning og gjennomføring i samarbeid med byggherren. Martin forteller litt om prosjekt «Villa Corneliussen», som var et av hans første prosjekt som nyansatt hos Line Solgaard.

 

martin-vaagland

Martin Vaagland, Master i Arkitektur
Line Solgaard Arkitekter

Utdannet ved arkitekthøyskolen i Oslo i 2011.

Bygningsarkitekt med erfaring fra arbeid med store, mellomstore og små prosjekter med tverrfaglig koordinering og gjennomføring i alle prosjektfaser. Martin er opptatt av stedstilpasset arkitektur med hovedfokus på god detaljering og bevisste bærekraftige materialvalg.

 

- Renovering av eldre bygg kan ofte være vanskeligere enn nybygg. I dette prosjektet måtte tilpasninger på stedet løses underveis i byggeprosessen for å bibeholde ønsket om å åpne mest mulig opp mot den flotte utsikten. Gode diskusjoner og prosesser med leverandørene gjorde at vi ikke støtte på vanskelige utfordringer. Byggherre hadde klare referanser og sammen fant vi gode og praktiske løsninger.

 

 

villa-corneliussen-eksterioer-utsnitt-topp

 

I dette prosjektet er ingen glassfasader i standard formater. For å få til uttrykket vi ønsket har fleksibiliteten i Schücos produkter vært helt avgjørende for å kunne levere høydene og breddene som krevdes.

Vi ble spesielt fornøyd med den sosiale sonen som henvender seg mot Oslofjorden og samtidig tar maksimalt inn stedets karakter og kvalitet til det store fellesrommet.

 

villa-corneliussen-skyvedoer-aapen

 

Den naturlige hellingen er bevart og det er ikke bygget store støttemurer. Boligen forholder seg til eksisterende terreng. Stedstilpassning til naboer og kontekst er alltid en utfordring i prosjekt med mye fallende terreng, men dette synes jeg ble godt løst.

Vi ønsket å bevare terrenget i stor grad slik det opprinnelig var, samtidig som det gamle 50-talls huset skulle bringes inn i nåtiden. Vi var veldig varsomme med eksiterende natur og la vekt på å tilpasse til det naturlige terrenget.villa-corneliussen-terreng

 

Schüco partner Elverhøy har klart å levere slik at vi kunne skape uttrykket vi ønsket. De har vært flinke til å levere det vi ønsket og vi har hatt en veldig god prosess. Elverhøy klarte å strekke strikken langt med formatene.

 

«Det har vært helt fantastisk å jobbe med Schüco vinduer og dører som klarer å levere de formatene som har vært helt avgjørende for å få til uttrykket vi ønsket å skape.»

Martin Vaagland
Arkitekt, Line Solgaard Arkitekter

 

 

villa-corneliussen-eksterioer-vindu

 

Det er levert veldig høy kvalitet på interiøer. Det er valgt listefri lys eik fra Svenneby Høvleri. Treverket er veldig flott og håndverket er meget godt utført.

Det er veldig viktig for oss at sluttresultatet er som kunden ønsker. Dette er et veldig stort hus med spenn over 4 plan og inneholder privat heis og flotte eikedetaljer. Det er et ekslusivt og innholdsrikt bygg med god takhøyde hele veien. Vi opplever at byggherre er godt fornøyd med resultatet.

 

villa-corneliussen-hjoerne-utvendig

Schüco partner Elverhøy Aluminium og Glass

Elverhøy Aluminium og Glass har levert vinduene (AWS 75.SI og FWS 50.SI) og skyvedører (ASE80.HI) til Villa Corneliussen. Skyvedøren er hele 6710 x 2590 mm og er en heve-/skyvedør med TipTronic som går over i FWS 50.SI og stolpefritt hjørne. Fargen på profilene er RAL7021 med standard glans.

 

villa-corneliussen-eksterioer-skyvedoer-balkong

 

I prosjektet ble det brukt en heve-/skyvedør i systemet ASE 80.HI. Den garanterer veldig god tetthet (takket være heve-senke-funksjonen) og varmeisolasjon (HI = High Insulation). Døren er delt opp i 2 felt, hvor det ene feltet kan skyves til side og gi en stor åpning mot terrassen. Når døren er lukket gir store glassflater og bare 1 stolpe på midten nesten uavbrutt utsikt. Døren er utstyrt med et motorisert TipTronic-beslag som gjør den lett håndterlig, gir stor brukerkomfort (åpnes og lukkes automatisk med et tastetrykk) og sikkerhet (det store og tunge dørbladet beveger seg kontrollert og stopper når det treffer hindringer).

I forkant av montasjen heiset Elverhøy inn glassrobot og glass slik at dette sto inne i huset, da glassene i skyvedørene monteres fra innsiden. Glassroboten ble brukt til å sette glassene inn i rammene. Skyvedøren veide hele 900 kg og ble heiset på plass med kranbil.

Elverhøy er særlig fornøyd med vinduene ved kjøkkenet som går over i det steppede glasshjørne og videre til den store skyvedøren.

 

  

     
Prosjekt:   Villa Corneliussen
Hvor:   Oslo
Schüco Partner:   Elverhøy Aluminium og Glass AS
Arkitekt:   Line Solgaard Arkitekter AS
Entreprenør:   Pro Totalbygg AS
Byggherre:   Morten Corneliussen
Byggtype:   Privat bolig
Fotograf:   Sindre Ellingsen
Ferdigstilt:   2021
Schüco produkter:   AWS 75.SI, FWS 50.SI og ASE80.HI TipTronic
     

 

Last ned guide for eiendomsutvikling

 

AKTUELT
Glassarkitektur med integrert sikkerhet
Glasspartier i bygninger har behov for sikring. En skiller på personsikkerhet og trygghet mot innbrudd, skudd og eksplosjon.
Familieboligen som bryter med og beriker det tradisjonelle
På Reppe i Trondheim knyttet en arkitekt sammen gamlehuset og et nytt tilbygg på en kreativ og iøyenfallende måte.
En eventyrskog i byen - bli med inn i H.C. Andersens spennende verden
Inspirert av H.C. Andersens eventyr «Fyrtøyet» skapte den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma en helt ny verden på 5 600 kvadratmeter.
Stål - et spennende fasademateriale
Jern og stål kan vise til lange tradisjoner som byggemateriale, først som bærende struktur i brukonstruksjoner, etter hvert også i bygninger.