mange tømmerstokker i elv

Schüco & WWF – i partnerskap

Oppdatert: 12. mars, 2022
Publisert: 13. oktober, 2020

"For Schüco er ikke bærekraft en trend, det er en holdning". Over en lengre periode har dette budskapet blitt tydelig kommunisert fra øverste hold i selskapet. For å følge opp ord med handling ble det i 2018 innledet et partnerskap mellom Schüco og World Wildlife Fund for Nature (WWF).
I første omgang dreier det seg om et 3-årig innledende partnerskap, hvor hovedformålet er å øke de positive effektene av Schüco sin virksomhet, redusere de negative, og samtidig bidra med støtte til arbeidet for bevaring av et økologisk mangfold.

Innholdet i samarbeidet er to-delt ved at Schüco ønsker ekstern bistand til å utvikle konkrete tiltak som bidrar til en mer bærekraftig virksomhet, samtidig som WWF støttes økonomisk i sine prosjekter. De to organisasjonene har høye ambisjoner, og det jobbes aktivt for å kunne opprettholde 1,5° målet som er satt i Paris avtalen.

På grunnlag av dette er det blitt satt ambisiøse CO₂-reduksjonsmål for Schüco sine bedriftsaktiviteter, hvor første målsetning er at Schüco skal redusere sine absolutte CO₂-utslipp med 30% innen 2025 sammenlignet med referanseåret 2018. Videre følger selskapet visjonen om ikke lenger å generere utslipp som er skadelige for planeten vår innen 2040. Målene er blitt anerkjent som vitenskapelig baserte, og deres effekt har blitt gjennomgått og validert av Science Based Targets initiative (SBTi). (1)

"Bedrifter spiller en nøkkelrolle i å nå klimamålene satt i Paris avtalen. Med sine ambisjoner sender Schüco et sterkt signal om at selskaper også er klare til å ta ansvar i klimakrisen. WWF er glad for at Schüco setter standarder for byggenæringen med sine ambisiøse reduksjonsmål."

Eberhard Brandes
Administrerende direktør i WWF Tyskland. (2)

 

Et annet viktig aspekt er utviklingen av krav til leverandørenes etiske retningslinjer eller "Code of Conduct", som er blitt utviklet sammen med WWF og som vil bli diskutert med Schüco-leverandører i løpet av nærmeste fremtid. Med disse ønsker en å forankre at omsorg for miljøet blir ivaretatt på en hensynsfull måte, og at menneskerettigheter er sikret og garantert gjennom hele forsyningskjeden. Fra før er både Schüco og WWF er representert i Aluminium Stewardship Initiative (ASI)(3) sin standardkomité, et samarbeid mellom aluminiumsprodusenter, frivillige organisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner med målsetting om å definere industrielle standarder for bærekraftig bruk av aluminium og fremme et større ansvar i forsyningskjeden.

boessebaerer-foto-johnny-syversenTV-aksjonenFoto: Johnny Syversen TV-aksjonen

I tiden fremover vil Schüco fortsette sitt samarbeide med WWF for å gjøre flere bekreftede klimamål om til spesifikke tiltak og forankre dem i sin daglige virksomhet. Schüco har registrert sine klimarelaterte utslipp basert på GHG-protokollen(4) siden 2011. For å kunne dra full nytte av fremtidig reduksjonspotensiale vil selskapet overføre ansvar for implementering av ulike tiltak med konkrete mål til alle selskapets divisjoner. Disse har til hensikt å ytterligere øke motivasjonen for en systematisk reduksjon i energi- og ressursforbruket.

Les mer Aluminium - En energibank for fremtiden.

Schüco-produsenter mener at det å kunne tilby bygningsløsninger med maksimal energieffektivitet utgjøre en helt avgjørende faktor innen bærekraft. Denne tilnærmingen dekker innkjøp av kvalitetssikrete materialer, samt produksjon og transport av miljøvennlige produkter som målrettet tar hensyn til og bevarer ressurser. For Schüco betyr dette at produktene ikke kun skal imponere når det gjelder design, kvalitet og sikkerhet, men også kommunisere en klar bevissthet om at produktene skal kunne gjenbrukes eller resirkuleres fullstendig etter endt levetid. Selskapet legger stor vekt på materialenes resirkulerbarhet, noe som innebærer at det i designfasen settes fokus på at de forskjellige materialene skal kunne separeres på en fornuftig måte.

TV-aksjonen-2020-bilde-1Schüco samarbeider med WWF for å fremme bærekraft innen bygg og arkitektur. Vil du også bidra? Gå inn på blimed.no og støtt årets TV-aksjon. 

Når det gjelder rene sponsormidler er disse for tiden øremerket WWF sitt arbeid med bevaring av regnskogen i Amazonas. Dette arbeidet har flere aksepter og omfatter blant annet støtte til urbefolkningen og ulike tiltak for å bevare det økologiske mangfoldet.

I den forbindelse ønsker vi å rette søkelyset på årets TV-aksjon som går av stabelen 18. oktober, hvor årets innsamling går til WWF sitt arbeid for å bekjempe plast i havet. Vi oppfordrer alle partnere, familie, venner og lesere til å bidra i denne viktige saken. Sammen kan vi gjøre fremtiden mer bærekraftig, og skape en sunnere planet - for både dyr og mennesker.

 

New call-to-action

 

[1] https://sciencebasedtargets.org/

[2] https://www.schueco.com/de-en/company/press/press-releases/climate-protection-targets

[3] https://aluminium-stewardship.org

[4] https://ghgprotocol.org/

 

AKTUELT
Glassarkitektur med integrert sikkerhet
Glasspartier i bygninger har behov for sikring. En skiller på personsikkerhet og trygghet mot innbrudd, skudd og eksplosjon.
Familieboligen som bryter med og beriker det tradisjonelle
På Reppe i Trondheim knyttet en arkitekt sammen gamlehuset og et nytt tilbygg på en kreativ og iøyenfallende måte.
En eventyrskog i byen - bli med inn i H.C. Andersens spennende verden
Inspirert av H.C. Andersens eventyr «Fyrtøyet» skapte den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma en helt ny verden på 5 600 kvadratmeter.
Stål - et spennende fasademateriale
Jern og stål kan vise til lange tradisjoner som byggemateriale, først som bærende struktur i brukonstruksjoner, etter hvert også i bygninger.