kvinne med ansikt mot vinduet

U-verdier og momenter ved valg av vindu

Oppdatert: 13. mars, 2022
Publisert: 15. april, 2021

Bygningenes energieffektivitet og deres totale innvirkning på miljøet blir et stadig viktigere tema i vår tid. Varmetap gjennom vinduer utgjør omtrent 15-25% av det totale varmetapet til en bygning. I tillegg er dette tapet mest merkbart for brukeren og enklest å måle og påvise (ved f.eks. termofotografering).

Oppgradering av vinduer vil redusere varmetapet og dermed bidra til å spare penger på oppvarming, og vil også kunne øke brukerkomforten betraktelig.

 

kvinne-mann-vindu

 

Verdien som beskriver isolasjonsevnen til vinduer er varmegjennomgangskoeffisienten U.

U-verdien angir varmemengden som pr. tidsenhet beveger seg gjennom 1 m² av en bygningskomponent når temperaturforskjellen mellom inn- og utside er 1°C (= 1 K).

Jo lavere verdi, desto mindre varme slippes ut. For vegger er den åpenbare måten å redusere denne verdien på å legge til isolasjon og øke veggtykkelsen. Når det gjelder vinduer, er saken mer kompleks. Uw-verdi som oppgis av produsenter er den totale U-verdien til et vindu og består av U-verdiene til de enkelte vinduskomponentene:

 
     
Ug :   Verdien for glasset målt midt på glassflaten
Uf :   Verdien for rammen
Psi :   Verdien beskriver det ekstra varmetapet som skjer i og rundt overgangen mellom glass og ramme. Denne verdien er i stor grad avhengig av avstandslisten (se lenger ned i teksten) som benyttes i isolerglasset.
     

 

kombo-vindu-tverrsnitt

 

Selve glasset isolerer vanligvis bedre enn profilene i rammen, derfor liker noen produsenter å fokusere på Ug-verdien. Dette er imidlertid bare en av komponentene. For å kunne velge et vindu riktig, bør man vurdere flere faktorer:

  1. Størrelsen på vinduet. For store vinduer vil man, selv ved bruk av billig 3-lags glass med dårlig Ug-verdi, kunne oppnå en total U-verdi på under 1,2 W/(m2K), noe som er et minimumskrav i TEK17. Dette er en løsning som vil holde kostnadene nede, men som samtidig ikke vil være optimal med tanke på komforten. Store vinduer med en ikke alt for god U-verdi, vil kunne medføre fare for kaldras som oppleves som trekk fra vinduene. På den andre siden - ved små vinduer vil varmetapet gjennom profilene være dominerende. Det er verdt å nevne her at aluminiumsvinduer alltid lages på mål. Det finnes ingen standard størrelse, derfor kan de skreddersys for å optimalisere komforten.

  2. Vinduets plassering. Hvis man for eksempel plasserer en sofa rett ved siden av et vindu med dårlig isolasjon, vil det bidra til at lange vinterkvelder blir preget av kald trekk fra vinduet.

  3. Inndeling av vinduet med sprosser. Hver sprosse som deler glassruten betyr ytterligere varmetap.

  4. Avstandslisten mellom glassene (en liten profil rundt glasset som forbinder og forsegler de enkelte rutene). En ting er sikkert – det lønner seg å gå for en «varmkant-avstandslist». Bortsett fra det estetiske – redusert gjenskinn og flere fargevalg, så spiller den en viktig rolle for reduksjon av varmetapet og den minimerer risiko for kondens langs glasskanten.

  5. Vinduets plassering i veggen. Hovedregelen er at vinduets optimale plassering er midt i isolasjonssiktet. Det betyr at for å oppnå best mulig isolasjon og minimalisere kuldebroer, bør vinduet plasseres midt i en bindingsverksvegg eller trekkes ut hvis det er en betongvegg med utvendig isolasjon.

 

WinIso1-1

 

Tek17 stiller som nevnt et krav om at vinduenes U-verdi ikke skal være dårligere enn 1,2 W/(m2K), men kravet til maksimalt energiforbruk i bygget vil i praksis vanligvis medføre et strengere krav til vinduene.

For boliger er det åpnet for en forenklet beregning med U-verdikrav til de enkelte bygningsdelene som alternativ til en komplisert beregning av årlig energibruk, den såkalte energitiltaksmetoden. Her er kravet at gjennomsnittlig U-verdi for dører og vinduer ikke skal overstige 0,80 W/(m2K).

Som en ser er det flere faktorer som påvirker vinduets ytelser. For å kunne gjøre riktige valg, kanskje særlig der det dreier seg om større glassflater, vil det være fornuftig å ta kontakt med en av våre rådgivere.

 

Avtal et møte med en prosjektrådgiver

AKTUELT
Spennende infill-prosjekt med glassfasader
Infill-prosjekter handler om hvordan man kan utnytte små, ledige arealer i indre by optimalt ved å bygge smart.
Avanserte glassfasader på Finansparken i Stavanger
Finansparken i Stavanger stod som et av Europas største næringsbygg i massivtre ferdig ved utgangen av 2019.
Wergelandshaugen - en reise i arkitekturens historie
Wergelandshaugen kunstsenter med 3,5 meter høy foldedør, et vindu som samtidig er et kunstverk og fire stilige mikrohus.
Hva er en elementfasade?
Elementfasader er etasjehøye veggmoduler som ferdigstilles i verkstedet, fraktes til byggeplass og henges på plass.