Sommerhus Reilstad

Når arkitektur påvirker helse og trivsel - Sommerhus Reilstad

Oppdatert: 19. juli, 2023
Publisert: 8. mars, 2021

Omgivelsene våre har over tid en vesentlig betydning for vår fysiske og psykiske helse. Arealutforming, dagslys, farger, luftkvalitet og –temperatur er alle eksempler på faktorer som påvirker helsen vår i hverdagen. Når en arbeider med nye eller eksisterende bygningsmasse bør helseaspektet utgjøre et sentralt element i enhver idé- og planleggingsfase. Bygningskomponenter som vinduer, dører og fasader vurderes ikke nødvendigvis som faktorer med avgjørende innvirkning på trivsel og helse. Teknisk forskrift stiller riktignok visse krav, men en skal være klar over at disse representerer minimumsnivåer.

New call-to-action

 

Vi har snart vært gjennom et helt år med restriksjoner og nedstenginger, og for mange utgjør hjemmekontor den nye hverdagen. Selv om vi går lysere tider i møte og vi forhåpentligvis snart kan glede oss over at samfunnet åpner opp, vil nok hverdagen aldri bli helt slik den var, noe som ikke nødvendigvis er negativt. Hjemmekontor, redusert reising til- og fra jobb, webmøter og fleksible arbeidsdager er eksempler på elementer som i større eller mindre grad vil prege den nye hverdagen.

Utforming og funksjon for vinduer, dører og fasader vil også i større eller mindre grad påvirke helsen din. Det finnes ikke et entydig fasitsvar på riktig produkt eller løsning da det vil avhenge av omgivelsene og tiltenkt bruk. Men med god fagkunnskap og et godt samspill mellom forskjellige fagdisipliner kan en utvikle gode konsepter som også vil kunne ha en positiv effekt på din og andres helse.

 

sommerhus-reilstad-inne01

 

Man skal ikke mange år tilbake i tid før store glassflater var både dyrt, hadde lav energieffektivitet og andre bygningsfysiske utfordringer. I dag ser vi på glass som en mulighet til å designe sømløse grenser mellom innemiljøet og naturen utenfor der mennesket egentlig hører hjemme. Med god planlegging bidrar glass til utsyn og kontakt med omgivelsene samtidig som de skjermer mot uønsket innsyn og solenergi, uten at det går utover de kravene som stilles til moderne boliger eller kontorbygg.

 

sommerhus-reilstad-inne02

 

I dag mener mange at støy for lengst er blitt en alvorlig miljøforstyrrelse. Ser vi på WHOs grenser for helsefarlig støy, bor halvparten av Norges befolkning i støyutsatte omgivelser. Uønsket lyd, altså støy, kan gjøre oss stresset og irriterte, noe som igjen vil bidra til å øke risikoen for høyt blodtrykk, hjerte-karsykdom og andre helseplager. Samtidig åpner ny teknologi for nye muligheter til å redusere ulempene i støyutsatte områder, eksempelvis ved hjelp av vinduer som også har gode støydempende egenskaper når vinduet står i åpen luftestilling og slipper inn friskluft. Slike løsninger vil kunne bidra til å øke trivselen og en positiv opplevelse av innemiljøet.

 

soverom-schueco-vindu-kombo

 

Det vil ofte være smart å løfte blikket og se at mange små tiltak kan skape en betydningsfull endring i buksopplevelsen, noe som igjen vil kunne spille positivt inn på helsen til bruker. Mindre detaljer som enklere betjening av vinduer og dører, økt dagslysmengde, forbedret demping av uønsket solenergi, redusert støybelastning, direkte tilgang på friskluft fra utemiljøet – listen kan gjøres lang. Poenget er at man er bevisst på at de løsningene man velger over tid kan ha en betydelig effekt på brukerens helse.

 

sommerhus-reilstad-ute02

 

Schüco jobber kontinuerlig for å utvikle eksiterende og nye produkter, og finne gode løsninger som utgjør det lille ekstra for å legge til rette for god helse og komfort i hverdagen.

Les mer om Villa Reilstad og se den flotte filmen "Home is everything".

 

sommerhus-reilstad-ute01

 
 
     
Prosjekt:   Sommerhus Reilstad
Hvor:   Stavanger
Schüco Partner:   A.S Rubicon
Arkitekt:   Helen & Hard AS
Byggherre:   Privat
Byggtype:   Privatbolig
Fotograf:   Sindre Ellingsen
Ferdigstilt:   2018
Schüco Produkter:   AWS 70.HI, ADS 70.HI, FWS 50, ASS 70.HI
     

 

New call-to-action

AKTUELT
En eventyrskog i byen - bli med inn i H.C. Andersens spennende verden
Inspirert av H.C. Andersens eventyr «Fyrtøyet» skapte den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma en helt ny verden på 5 600 kvadratmeter.
Stål - et spennende fasademateriale
Jern og stål kan vise til lange tradisjoner som byggemateriale, først som bærende struktur i brukonstruksjoner, etter hvert også i bygninger.
The Bolder - unikt overnattingssted med spektakulær utsikt over Lysefjorden
Høyt over fjorden, omgitt av slående vakker natur, troner de seks designhyttene som inngår i konseptet The Bolder.
Bølgete fasade på Danmarks høyeste bygg - Lighthouse
I Århus’ nye bydel Århus Ø, finner vi Lighthouse – Danmarks høyeste bygg, som har høstet mye ros både nasjonalt og internasjonalt.