St. Olavs hospital plassert i naturskjønne omgivelser

Glassarkitektur med integrert sikkerhet

Oppdatert: 14. mai, 2024
Publisert: 10. mai, 2024

Glasspartier i bygninger har alltid behov for en eller annen type sikring. En skiller mellom personsikkerhet som har med at brukeren skal unngå å skade seg, og trygghet, som består i ulike nivåer av sikkerhet mot innbrudd, skudd og eksplosjon. Felles for disse er at sikringstiltak i størst mulig grad skal gjennomføres uten konsekvenser for det arkitektoniske uttrykket.

Foto toppbilde: m.herzog visualis-images

Fasader med store glassflater er i dag hverdagskost i både næringsbygg og boliger. De sørger for dagslys og solenergi, de gir utsyn og visuell kommunikasjon med omgivelsene, kort sagt en betydelig bidragsyter til komfort og trivsel.

En tenker gjerne på glass som et skjørt materiale, noe som kan gå «i tusen knas». Det er også riktig. Samtidig kan glass gjennom herding og laminering skapes om til produkter som står imot skudd og kraftige eksplosjoner. For å få dette til kreves også tiltak i rammeverket glasset festes inn i og det stilles krav til hvordan glasselementet monteres inn i veggen. «Alt henger sammen med alt» og et svakt ledd i kjeden kan gjøre et ellers påkostet produkt verdiløst.

 

britiske-ambassaden-warszawaArkitekturen på den britiske ambassaden i Warszawa signaliserer sikkerhet og autoritet.
Samtidig bidrar store glassflater til et åpent og imøtekommende uttrykk. Foto: Sälzer

 

Vil et glassparti eller en -dør med økte sikkerhetsytelser påvirke det estetiske uttrykket eller betjeningskomfort? Ja og nei. Et tykkere flerlags-laminert glass kan få en noe endret fargetone og optikk sammenliknet med et tynnere glass, men normalt i ubetydelig grad. Et tykkere glass får økt vekt. Sammen med ekstra beslag på en dør kan dette i noen grad påvirke betjeningskomforten, noe som kan korrigeres for ved valg av betjeningsløsning og til dels dørens størrelse. Rent estetisk fremstår sikkerhetsprodukter langt på vei med det samme ytre uttrykket som standardvariantene.

 

britiske-ambassaden-warszawa-glasselementTil tross for at høye krav til sikkerhet er oppfylt skiller ikke dette overlyset seg visuelt fra et uklassifisert glasstak.
Den britiske ambassaden i Warzava. Foto: Sälzer

 

Utover å tilfredsstille arkitektoniske ambisjoner har et nøytralt uttrykk flere formål. Alle vil forstå at det er gjort spesielle tiltak på ambassader, politistasjoner og andre bygg med høyere krav til sikkerhet. Samtidig er det ikke ønskelig å signalisere hvilke tiltak og nivåer på disse som er iverksatt. På denne måten unngår besøkende opplevelsen av å entre en festning mens potensielle inntrengere ikke kan hente ut informasjon om hva som kreves for å komme forbi sikringstiltakene.

Les også: Glassfasader med krav til brannmotstand

 

Ta kontakt med våre rådgivere!

 

Sikkerhetsbygg St. Olavs hospital i Trondheim

Psykiatriske institusjoner representerer en annen type bygg der sikkerhetstiltak av flere grunner bør fremstå nøytralt. De innlagte er kronisk alvorlig syke pasienter og i utformingen av Sikkerhetsbygget ved St. Olavs hospital var dette viktig å ta hensyn til. Generøse glassflater som bidrar til dagslys og utsyn, vinduer som kan åpnes på en trygg måte for frisk luft og direkte kontakt med verden utenfor utgjør viktige kvaliteter. Samtidig kreves gjerne sikring mot inn- og utbrudd og at utforming eller funksjon kan bidra til at noen påføres skade. R. Daaland AS i Trondheim har vært leverandør til flere bygg i denne kategorien.

 

schueco-glassvegger-sikkerhetsbygg

Foto: www.suhan-fotografie.com

 

Sikkerhetsbygget i tilknytning til St. Olavs hospital ble kåret til vinner av European Healthcare Design Awards i 2022 og utmerker seg derfor som en psykiatrisk institusjon med spesielle kvaliteter. Bygget beskrives som en representant for «helende arkitektur» der det er lagt stor omsorg i utforming og detaljering for å skape de beste rammer for pasientbehandling av de mest sårbare og komplekse pasienter.

 

schueco-st-olavshospital-glassvegg

En bygning som skal støtte pasientenes helbredende prosess og medarbeidernes arbeidsmiljø:
Sikkerhetsbygg til St. Olavs hospital
Foto: m.herzog visualis-images

Kvaliteter som fremheves er:

  • Bruk av glassvegger, med en klar og enkel planløsning, noe som bidrar til en trygg og gjensidig oversiktlighet mellom personalet og pasientene
  • Nøytralt utformede sikkerhetstiltak skaper trygghet for ansatte
  • Et interiør som oppleves som imøtekommende samtidig som det skal tåle ekstremt hard bruk
  • Arkitekturen er tilpasset bygningens omgivelser
Sikkerhetsbygg St. Olavs hospital fra baksiden
Sikkerhetsbygget til St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: m.herzog visualis-images
Sikkerhetsbygget St. Olavs hospital gjerde
Sikkerhetsbygget til St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: m.herzog visualis-images
Sikkerhetsbygg St. Olavs hospital glass detalj
Sikkerhetsbygget til St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: m.herzog visualis-images
Sikkerhetsbygg St. Olavs hospital kveldsbilde
Sikkerhetsbygget til St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: m.herzog visualis-images
Sikkerhetsbygg St. Olavs hospital kveldsbilde hage
Sikkerhetsbygget til St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: m.herzog visualis-images
Sikkerhetsbygg St. Olavs hospital oversikt
Sikkerhetsbygget til St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: m.herzog visualis-images
Sikkerhetsbygg St. Olavs hospital kveldsbilde glassfront
Sikkerhetsbygget til St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: m.herzog visualis-images
Sikkerhetsbygg St. Olavs hospital i naturskjønne omgivelser
Sikkerhetsbygget til St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: m.herzog visualis-images
Sikkerhetsbygg St. Olavs hospital i skumring
Sikkerhetsbygget til St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: m.herzog visualis-images
Sikkerhetsbygg St. Olavs hospital med utebeplantning
Sikkerhetsbygget til St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: m.herzog visualis-images
Sikkerhetsbygg St. Olavs hospital hage
Sikkerhetsbygget til St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: m.herzog visualis-images
Sikkerhetsbygg St. Olavs hospital vindusfasade
Sikkerhetsbygget til St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: m.herzog visualis-images

 

Tverrfaglig kompetanse var avgjørende i prosjekteringsfasen

R. Daaland AS har levert fasadefelt dører og vinduer og prosjektleder Sigbjørn Jakobsen beskriver oppdraget som utfordrende og interessant. Utfordrende i den forstand at det ikke finnes klare forskrifter for hvilke krav som skal oppfylles. Et annet krevende moment var glasstyper og oppbygning av disse.

Dagens krav til energiregnskap innebærer alltid strenge krav til U-verdi, solfaktor og lystransmisjon, ytelser som igjen skulle tilfredstille ulike grader av sikkerhet. Løsninger ble derfor utarbeidet underveis i tett samspill med Ratio Arkitekter og entreprenøren NCC.

 

«Dette var ganske upløyd mark i Norge når det kom til prosjektering av sikkerhetsbygg. Derfor ble det brukt ett referansebygg fra Danmark, hvor de danske arkitektene var til stede under prosjekteringen.

Vi hadde god kontakt og kommunikasjon med NCC gjennom hele prosjektet. Å komme tidlig inn som leverandør er ofte meget viktig og avgjørende for veien videre i prosjektet.»

Sigbjørn Jakobsen, prosjektleder
R. Daaland AS

 

 
 
     
Prosjekt:   Sikkerhetsbygget til St. Olavs hospital
Hvor:   Trondheim
Schüco Partner:   R. Daaland AS
Arkitekter:   RATIO Arkitekter, Karlsson Arkitekter
Byggherre:   St. Olav Eiendom
Byggtype:   Offentlig bygg, helsebygg, sykehus
Fotografer:   m.herzog visualis-images, www.suhan-fotografie.com, Sälzer
Ferdigstilt:   2021
Schüco produkter:   Schüco vinduer, dører og glassfelt

 

AKTUELT
Familieboligen som bryter med og beriker det tradisjonelle
På Reppe i Trondheim knyttet en arkitekt sammen gamlehuset og et nytt tilbygg på en kreativ og iøyenfallende måte.
En eventyrskog i byen - bli med inn i H.C. Andersens spennende verden
Inspirert av H.C. Andersens eventyr «Fyrtøyet» skapte den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma en helt ny verden på 5 600 kvadratmeter.
Stål - et spennende fasademateriale
Jern og stål kan vise til lange tradisjoner som byggemateriale, først som bærende struktur i brukonstruksjoner, etter hvert også i bygninger.
The Bolder - unikt overnattingssted med spektakulær utsikt over Lysefjorden
Høyt over fjorden, omgitt av slående vakker natur, troner de seks designhyttene som inngår i konseptet The Bolder.