Banner som viser CE-klassifisering for brannmotstand av Schüco produkter

Glassfasader med krav til brannmotstand

Oppdatert: 14. august, 2023
Publisert: 12. januar, 2023

Dialog og tverrfaglig samarbeid i tidlig prosjekteringsfase bidrar til at fasadens design vil kunne tilpasses ulike produkters tekniske muligheter. Når det kommer til elementer som også skal yte brannmotstand blir dialogen i tidlig fase enda viktigere. Sertifiseringer basert på brannprøvinger legger klare føringer for hva som er tillatt. Med innføringen av felleseuropeiske CE-klassifikasjoner er også muligheter for prosjektvise vurderinger betydelig redusert. Krav om CE-klassifisering kommer som en følge av at produktet er underlagt en såkalt harmonisert standard.

Nasjonal vs CE-klassifisering

Historisk har komponenter med brannmotstand vært underlagt nasjonal klassifisering og sertifisering. Dette har gitt korte kommunikasjonsveier mot faginstanser som ved behov kan gjøre bedømminger av løsninger som avviker fra de preaksepterte. Sentralt etablerte CE-sertifikater begrenser denne muligheten. Pr. i dag gjelder følgende:

Få tilgang til teknisk produktdokumentasjon

Påhengsfasader i yttervegg:

Disse har krav om CE-klassifisering (NS EN 13830).

 

FWS-50-AWS-PAF-SK-fasade

Påhengsfasader skal yte motstand mot brannbelastninger direkte mot fasadeflaten. I tillegg stilles det krav til risiko for vertikal brannsmitte ved dekkeforkant.

 

Påhengsfasader innvendig:

Ofte benyttes tilsvarende fasader innvendig som ute, eksempelvis som atriumfasader. Disse er fremdeles likevel underlagt nasjonal klassifisering da harmonisert standard ikke er ferdigstilt.

 

Glasstak ut- og innvendig:

Harmonisert standard foreligger ikke og nasjonal klassifisering gjelder.

 

FWS-50-HI-glasstak

Brannprøving av glasstak er utfordrende fordi profilsystem og glass «henger» og utsettes for andre kreften enn i en fasadesituasjon.

 

Dører i yttervegg:

Her foreligger harmonisert standard (NS EN 14351-1 / NS EN-16034)  og dermed krav om CE-klassifisering. Kravet gjelder for en- og tofløyete dører inkludert inntil ett fast felt på hver side og overfelt.

 

ADS-90-FR-30-CE-sykehus

CE-klassifiseringen av en dør i yttervegg omfatter inntil ett sidefelt på hver side samt faste glassfelt over dørpartiet.

 

Åpningsvinduer i yttervegg:

Vinduer er underlagt samme harmoniserte standarder som  dører og skal CE-klassifiseres. For å kunne ivareta brannmotstand (inntil EI 30) skal vinduet være i lukket posisjon, et krav som legger føringer for åpningsart og hvordan vinduet kan betjenes.

 

Innvendige dører:

For EI-klassene benyttes samme dørtyper innvendig som i yttervegg. Siden det ikke foreligger en harmonisert standard for disse produktene benyttes nasjonale klassifiseringer.

 

ADS-80-FR30-barnehage

Innvendige dører har som faste glasspartier nasjonal klassifisering og kan utføres som vist på foto eller som en del av et større glassparti.

 

Ut- og innvendige veggfelt:

Disse er underlagt nasjonal klassifisering.

 

ADS-80-FR-30-innvendig

Innvendige veggfelt kan alternativt utføres med vertikalt fugete glass-skjøter.

 

EI-klassifisering av dører

For dører forekommer ofte betegnelsen EI2. EI2 innebærer sammenliknet med EI1 at det tillates noe
høyere temperaturstigning på karmen og at temperaturmålepunkter innenfor karmen settes i noe
større avstand til denne. Nesten alle europeiske land benytter EI2 og en kan gå ut fra at dette gjelder 
også når kun EI er beskrevet.

 

ADS-60-CH

I Norge benyttes EI2-kravet for dører. Dette innebærer at det tillates noe høyere temperaturstigninger i rand-sonen rundt dørbladet.

Les også: Glasskonstruksjoner og motstand mot brann

 

Røyktetthet

Innvendige dører skal gjerne oppfylle krav til røyktetthet. Det finnes 2 klasser; Sa, som gjelder for
røyktetthet ved romtemperatur, og S200, som gjelder ved 200°C. Det er kun Sa som i henhold til
teknisk forskrift benyttes i Norge.


FireStop-ADS-90-FR-30-sykehus

Innvendige utføres ofte uten terskel. Sa-kravet til røyktetthet som benyttes i Norge kan også oppfylles med spalte langs dørbladets underkant.

 

Som en forstår innebærer brannklassifiserte elementer med glass en coctail av krav til
dokumentasjon og visse begrensninger på formater og funksjon. For å unngå omprosjektering eller at
en ender opp med et design som «bare ble sånn» vil dialog med leverandører i tidligfase være
hensiktsmessig.

Les også: U-verdier og momenter ved valg av vindu

 

Avtal et møte med en prosjektrådgiver

 

Teknologisenter

Brannprøvinger foretas ved ulike akkrediterte testlaboratorier i Europa. Brannklassifiserte produkter skal imidlertid oppfylle ulike bygningsfysiske krav, andre typer sikkerhet, holdbarhet ved belastninger over tid samt bestandighet ved temperaturvariasjoner og UV-stråling.

Schüco har et eget akkreditert testsenter ved hovedkontoret i Bielefeld, Tyskland, som benyttes for å utvikle og kvalitetssikre alle systemløsninger. I tillegg benyttes senteret for å teste fasader eller andre komponenter spesielt utviklet for enkeltprosjekter.

AKTUELT
Glassarkitektur med integrert sikkerhet
Glasspartier i bygninger har behov for sikring. En skiller på personsikkerhet og trygghet mot innbrudd, skudd og eksplosjon.
Familieboligen som bryter med og beriker det tradisjonelle
På Reppe i Trondheim knyttet en arkitekt sammen gamlehuset og et nytt tilbygg på en kreativ og iøyenfallende måte.
En eventyrskog i byen - bli med inn i H.C. Andersens spennende verden
Inspirert av H.C. Andersens eventyr «Fyrtøyet» skapte den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma en helt ny verden på 5 600 kvadratmeter.
Stål - et spennende fasademateriale
Jern og stål kan vise til lange tradisjoner som byggemateriale, først som bærende struktur i brukonstruksjoner, etter hvert også i bygninger.