Flakk-låven på gardstunet

En moderne leilighet sømløst integrert i den gamle låven

Oppdatert: 26. mars, 2024
Publisert: 26. januar, 2022

Bygninger er så mye mer enn materialene de er laget av. De kan være et hjem - et sted hvor man føler tilhørighet og man sammen med familien bygger drømmer, og lever sine liv. Noen bygninger er i familiens eie gjennom flere generasjoner og forteller sin egen historie.

Låven på Lommedalshaugen er et unikt prosjekt der gammel og ny arkitektur møtes og hvor historien fortsatt kan leses. Vi har intervjuet byggherrene, arkitektene og den utførende Schüco partneren. Her forteller de om prosjektet fra sine respektive ståsted.

På Flakk på Birkeland, i Agder fylke, ligger et gammelt småbruk fra 1860-årene. Tunet består av et våningshus og en gammel rødmalt låve. Ved nærmere ettersyn ser vi at den opprinnelige låven fra 1895 har fått et tilbygg med store glassflater i ene fasaden. Innenfor glassflatene finner vi en moderne treroms-leilighet med livsløpsstandard bygget inn i deler av låven.

 

 

flakk-laaven-fasade

 

Den ene fasaden er bevart i sin helhet og med de gamle funksjonene intakt: vedskjul, utedo og grisehus. Deler av fjøset er også bevart, og der er det laget gjennomgang fra tunet mellom huset og låven, slik at en kan gå direkte inn i den nye leiligheten fra tunet. Hovedinngang er fra gårdsplassen, der låvens fasade også i all hovedsak er bevart med et tillegg i form av et tilbygg. Fasadene mot nordøst og øst er åpnet helt opp, med store glassflater i alle rom.

 

Byggherrer med en klar visjon

grete-jon-flakk

Grete Flakk og Jon Ødegård

Byggherrer for prosjektet. Grete og Jon ønsket en leilighet med livsløpstandard på slektens småbruk fra 1860-tallet. Småbruket benyttes i dag som fritidsbolig.

 

- Grete og Jon, kan dere fortelle oss litt om dere selv og utgangspunktet for prosjektet?
- Vi er byggherrer for prosjektet, et par i begynnelsen av 60-årene. Utgangspunktet vårt for prosjektet var et småbruk med våningshus fra 1863 og med tilhørende låve fra 1895. Småbruket benyttes som fritidsbolig, og en person i familien i slutten av 80-årene har bruksrett til eiendommen. Som byggherrer hadde vi behov for en leilighet på småbruket som var lett tilgjengelig og med livsløpsstandard.

 

flakk-laaven-stue-pipe

flakk-laaven-kjoekken


- Hva er det som gjør dette prosjektet spesielt?
- Det spesielle var at vi valgte å bygge en moderne leilighet med livsløpsstandard inn i deler av den gamle låven, med de tilpasningene det innebar mellom gammelt og nytt. Vi valgte også å vise fram elementer av den gamle låven og benytte noen gamle bygningselementer inne i den nye leiligheten.

 

flakk-laaven-gang

- Hva var viktigst for dere i rehabiliteringsprosessen?
- I tillegg til å få en moderne og lettstelt leilighet med livsløpsstandard, var det viktig for oss å bevare inntrykket av et gammelt gårdstun. Dette er oppnådd ved å bevare fasaden på låven på to sider, samtidig som de to andre fasadene, som er vendt bort fra tunet, har fått et helt nytt og moderne uttrykk.

 

flakk-laaven-soverom-vindu

- Hvilke materialer, produkter og farger ble brukt?
- Vi har gjennomgående benyttet naturfarger og -materialer: Eikegolv, eikepanel, hvitlasert panel og glassfasader. Vi valgte Schüco-løsninger da disse passet til prosjektet. Et eksempel er skyvevinduene på bad og soverom, med smale profiler som er lite dominerende og forstyrrende, og som lar naturen utenfor komme mest mulig til sin rett. Vi opplevde at låven ble åpnet opp mot naturen, og at vi fikk mest mulig natur og dagslys inn i rommene.

Skyvedøren mot den gamle delen av låven gjorde også at vi fikk vist fram en del av den gamle veggen - som et innrammet bilde. Skyvedøren medførte i tillegg at vi fikk en ekstra utgang fra leiligheten via den gamle delen av låven og ut til det gamle tunet mellom låven og våningshuset.

 

flakk-laaven-bad

- Hva opplevde dere var den største utfordringen ved prosjektet?
- Det var å holde utgiftene på et forsvarlig nivå samtidig som vi kunne tilfredsstille tekniske krav, gjennomføre en moderne stil og komfort, og samtidig ivareta de gamle kvalitetene til bygget.


- Hva er dere spesielt stolt av i dette prosjektet?
- At vi har greid å bevare det opprinnelige tunet samtidig som vi har åpnet opp fasadene mot elva og naturen for øvrig. Når en går inn gjennom inngangsdøren til den nye leiligheten, oppleves det som om en kommer inn i en ny og moderne verden der lyset strømmer inn og naturen kommer tett på, fra tunet på et gammelt og tradisjonelt småbruk. Vi er også stolte av at vi har greid å bevare historikken i den moderne delen av låven, ved delvis gjenbruk av gamle bygningsdeler og ikke minst ved skyvedørene som viser den gamle låveveggen og et par av de gamle dørene.

 

flakk-laaven-skyvedoer-inne

- I et bærekraftperspektiv vil oppgradering av eksisterende bygninger ofte kunne gi en positiv effekt, i motsetning til å rive og bygge nytt. Var dette et element som veide tungt i idéfasen av prosjektet? Og tror dere vi vil se en økning av denne typen oppgraderinger i fremtiden?
- Ja, for oss var det aldri en aktuell problemstilling å rive låven og bygge helt nytt. Vi ville heller ikke fått tillatelse til å bygge nytt. Det er viktig for oss med gjenbruk, både av bygning og materialer. Vi tror også at det å bygge videre ut fra eksisterende verdier vil bli mer og mer vanlig i årene som kommer.

- Dere har kombinert en gammel låve med moderne bygningselementer - klarte dere å få til det formuttrykket som var ønsket, og fungerte gjennomføringen godt?
- Ja, definitivt. Vi har fått gode forslag fra arkitektene og gjennomføringen fungerte upåklagelig; profesjonell levering og profesjonelle montører fra H-fasader Glassteam AS i Fredrikstad.

 

flakk-laaven-stue-grete

 

Kombinasjon av eksisterende bygningstradisjon med britisk ‘arts and crafts’

sofie-mathew

Om Flakk/Dalziel AS

Dette prosjektet var et samarbeid mellom arkitektene Sofie Flakk Slinning og Matthew Dalziel. Sofie er nå partner i Romfarer arkitekter og Matthew leder Atelier Dalziel.

 

Vi har bedt Sofie og Matthew fortelle litt om prosjektet.

- Låven er et prosjekt som har blitt til gjennom en dialog omkring flere ulike hensyn. Hensyn til de ulike generasjonene i familien som sammen utvikler småbruket, forholdet mellom de gamle bygningene i tunet og det nye tilbygget, og forholdet mellom gamle og nye materialer og funksjoner innenfor selve låven.

Det viktigste for oss i dette prosjektet var å bevare integriteten til den eksisterende bebyggelsen, og la lagene av historie berike det nye. Det enkleste byggeprosjektet ville kanskje være å rive eller pakke inn det gamle, men vi valgte i samarbeid med eier å bevare store deler av det opprinnelige og fremheve historien både i bygningens interiør og eksteriør.

 

Produktvalget hjalp til å bringe naturen inn

- Vi benyttet Schüco ASE 80 skyvedør mot terrasse, Schüco fastkarmsvinduer AWS 75.SI, glasstak FWS 50 HI og panoramadører ASS 77 PD.HI.manual. Alt lakkert i RAL 9010, tilnærmet likt eksisterende hvitmalte vinduer i låven. Litt spesielt var også at vi valgte å benytte panoramadesign (PD) der karmene bygges inn i veggen til å lage store skyvevinduer i bad og soverom. Da fikk vi minimale profiler på siden som vender mot skogen, og vinduene kan skyves opp så naturen nærmest kommer rett inn i bad og soverom.

Vinduene og dørene bidrar til å invitere naturen inn i låven, og ramme inn viktige utsiktspunkter. De to sidene som vender mot urørt natur er åpnet opp mot lys og utsikt, mens fasader mot tunet er bevart i sin historiske form. Dette bidrar til at låven føles svært luftig, men samtidig veldig privat. De ulike variantene av profilbredder  ble brukt for å enten gjemme eller fremheve det enkelte vindu.

 

flakk-laaven-stue-skyvedoer

 

Utfordringer og løsning

- Det er alltid utfordrende å sørge for at bygningstekniske løsninger er i henhold til forskrift når man arbeider med inngrep i historiske bygninger. Mange av detaljene må utvikles underveis. Heldigvis hadde vi en meget god byggmester på laget, og ofte var det utfordrende nok å holde tritt med tempoet på byggeplassen mens vi satt i en annen by. Tett dialog med byggmester, kunder og leverandører var viktig for resultatet.

Utfordringen med å fremheve det gamle samtidig som det skal tilrettelegges for helårsbruk og en energieffektiv bygningskropp er stor. Løsningen med å termisk dele bygningen i to horisontalt, og la den øverste etasjen stå uisolert for sommerbruk, mens den nedre etasjen er en fullisolert boenhet, gjør at det i større grad har vært mulig å bevare historien i interiør og eksteriør.

Etasjene forbindes av en isolert luke over trappen som i sommermånedene står åpen og lar beboerne ta hele bygningen i bruk. I den nedre etasjen har vi benyttet en stor isolert panoramadør foran en av de gamle veggene, for å la de rå veggene i det tidligere fjøset hvor kyrne stod bli en del av interiøret i den nye leiligheten. Denne døren sørger også for en mulighet til å gå gjennom "skålen", der kalven stod, og ut til sitteplassen på tunet, og er et viktig element brukt for å fremheve lagene av historie i bygningen.

 

flakk-laaven-trapp-loft

 

Vi er godt fornøyde med hvordan skyvedørene ble integrert i det nye. Blandingen av kraftige profiler og panoramaprofiler gjorde at vi kunne tilpasse utrykket i det enkelte rom. Det som overrasket oss litt var mengden sorte fuger på et produkt som i utgangspunktet skulle være hvitt. Dette skulle vi ønske kunne vært løst litt mer diskret (hvit fug).

 

Inspirasjon er hentet fra ulike arkitektoniske referanser

- Den eksisterende bygningstradisjonen på stedet er i seg selv en inspirasjon, men vi har også latt oss inspirere av andre arkitektoniske referanser. For eksempel er den dekorative trekantede pipen på gavlveggen inspirert av hvordan piper i britisk ‘arts and crafts’ brukes til å skape dekorasjon ut av et ellers funksjonelt element. Vi studerte arkitektur sammen i London, så det føltes riktig å bringe inn en engelsk referanse i vårt første felles prosjekt.

 

flakk-laaven-fasade-skraa

 

Ivareta og videreutvikle eksisterende bygninger er helt nødvendig for en bærekraftig utvikling

- I et bærekraftperspektiv vil oppgradering av eksisterende bygninger/ bygningsmasse ofte kunne gi en positiv effekt, i motsetning til å rive og bygge nytt. Dette var et element som veide tungt i idéfasen av prosjektet og noe som vi vil se en økning av på denne typen oppgraderinger i fremtiden. Vi tror at å ta vare på, og videreutvikle, de bygningene som allerede står, er et helt nødvendig aspekt av bærekraftig utvikling. Dette har vært et bærende prinsipp i hele prosessen med låven, og vil være det for oss også i fremtiden.

 

Godt samarbeid med H-fasader GlassTeam

- Vi jobbet tett sammen med H-Fasader GlassTeam både med tanke på produktvalg og detaljering av hvordan de nye elementene skulle innpasses i det gamle. Vi utvekslet flere detaljer og ønsker frem til spesifikasjonen ble ferdig, og satte stor pris på den gode veiledningen vi fikk underveis. For arkitekten kan det være vanskelig å navigere jungelen av profiler og løsninger, men her ble vi godt ivaretatt. Vi har også lest artikler på Schüco Knowledge i prosessen.

 

H-fasader GlassTeam AS er Schüco partner

jorgen-slydahl-glassteam

 

H-fasader GlassTeam AS

Vi benytter Schüco på bolig på grunn av deres brede løsningsspekter. Eksempelvis kan vi velge farger på profiler og beslag, både på dørhåndtak og hengsler - noe som mange andre produsenter ikke tilbyr. Dette gjør at fargevalg står i stil med elementene man velger i byggeprosjektene. Dette prosjektet, gjennomført av vår Boligavdeling, viser hva som er mulig å få til og hva vi kan være med på å levere.

Jørgen Slydahl
Salgssjef Entreprenør, H-fasader GlassTeam AS

 

- Lommedalshaugen-låven har vært et spennende prosjekt å jobbe med. Her har vi fått jobbe med arkitekter og byggherrer som hele veien har hatt en klar formening om hva de ønsker å oppnå. Samtidig har de vært lydhøre til våre løsningsforslag.

Jørgen Slydahl, salgssjef hos H-fasader GlassTeam, er svært fornøyd med gjennomføringen av prosjektet.

-Samarbeidet med alle involverte parter i byggeprosjektet har vært veldig godt. Vi har hele veien kunnet sparre med arkitektene og byggherrene og synes vi har funnet gode løsninger som holder dagens krav til bygg.

Det er alltid utfordrende med gamle bygg. Et mer enn 100 år gammelt bygg stemmer sjelden helt med tegningene. Det krever at vi må være tilstede på byggeplassen for å få tatt nøyaktige mål. I dette prosjektet var utfordringen å få alt til å passe med hensyn til vinkler og få fine overganger mellom elementene, men resultatet ble flott. Fronten på gavlveggen ser ut som svevende glass over den store skyvedøra og blir som et smykke på bygget.

Det var et ønske at vinduene skulle bestå av mest mulig glass for største mulig lysåpning og minst mulig synlige rammer fra utsiden. Derfor ble det valgt å benytte en litt uvanlig løsning ved å bruke Schüco sin panorama skyvedør som vindu på badet og soverommet. Karmen ble bygget inn i veggen ved å lage en utsparing slik at denne ble helt skjult. Denne løsningen leveres normalt som skyvedørsløsning. Resultatet ble veldig bra.

 

Det ble valgt en litt uvanlig løsning ved å bruke Schüco panorama skyvedør som vindu på badet og soverommet. Resultatet ble veldig bra.

Jørgen Slydahl
Salgssjef Entreprenør, H-fasader GlassTeam AS

 

 

flakk-laaven-soverom-seng

 

- Et annet uvanlig grep var å benytt panorama skyvedørsløsningen som et innvendig skille mellom den nye og gamle delen av låven. Dette ble gjort for å kunne ta vare på det gamle og innlemme det i det nye. Det var en grei montasje men det krevde fysisk oppmåling og pinlig nøyaktighet i produksjonen av skyvedørene. Det settes høye krav til toleransene. Med aluminium og glass jobber vi i en milimeterverden sammenlignet med materialer av stål eller tre.

Ellers ble det benyttet vanlig standard heve-/skyve dør ASE 80 HI. Glassflatene består av FWS 50 HI høyisolerende tak- og fasadeprofiler. Vi benyttet samme Panaroma skyvedørsløsning innvendig mellom ny og gammel del av låven som ble benyttet til vinduer. Glassene var Suncool 70/40 som er nøytrale solkontrollglass. Disse blir ikke for mørke men tar mer solvarme enn vanlige energiglass.

 

flakk-laaven-takvinduer

 

- For oss var dette et prosjekt hvor det handlet om å finne de rette produktene som skulle passe inn i en rustikk låve/hytte. Det er flott å kunne bidra til å blande inn nytt med gammelt på en måte som forhindrer stilkræsj. Sluttresultatet ble veldig tøft.

 

flakk-laaven-fasade-kveld

 

 

 
     
Prosjekt:   Lommedalshaugen-låven
Hvor:   Lommedalshaugen, Agder fylke
Schüco Partner:   H-fasader GlassTeam AS
Arkitekter:   Flakk/Dalziel AS
Byggmester:   Byggmester Pål Rislå AS, innvendig snekker: Terje Gordon Jensen
Byggherre:   Privat
Byggtype:   Fritidsbolig
Fotograf:   Sindre Ellingsen, H-fasader GlassTeam AS
Ferdigstilt:   2020
Schüco produkter:   ASE 80 HI, ASS 77 PDAWS 75 SI, FWS 50 HI
     

 

Alt du trenger for å tegne og planlegge bygg med Schüco produkter

På "Min arbeidsplass" for du et unikt innsyn i Schüco sitt totale produktspekter. Her kan du hente inspirasjon og grunnlag for gode og trygge prinsippløsninger. Portalen er både for arkitekter, ingeniører og prosjektmedarbeidere, og kan bidra til å skape ideer og dypere forståelse av systemløsningene.

Registrere deg nå og du vil umiddelbart få en egen konto på "Min arbeidsplass" helt kostnadsfritt.

Få tilgang til teknisk produktdokumentasjon

 

Bilder fra byggeprosessen

Foto: H-fasader GlassTeam

AKTUELT
Glassarkitektur med integrert sikkerhet
Glasspartier i bygninger har behov for sikring. En skiller på personsikkerhet og trygghet mot innbrudd, skudd og eksplosjon.
Familieboligen som bryter med og beriker det tradisjonelle
På Reppe i Trondheim knyttet en arkitekt sammen gamlehuset og et nytt tilbygg på en kreativ og iøyenfallende måte.
En eventyrskog i byen - bli med inn i H.C. Andersens spennende verden
Inspirert av H.C. Andersens eventyr «Fyrtøyet» skapte den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma en helt ny verden på 5 600 kvadratmeter.
Stål - et spennende fasademateriale
Jern og stål kan vise til lange tradisjoner som byggemateriale, først som bærende struktur i brukonstruksjoner, etter hvert også i bygninger.