Atrium med grønne trær og glasstak

Overgang fra glassvegg til glasstak med gesimsdetalj

Oppdatert: 5. august, 2022
Publisert: 13. mars, 2019

Jobber du med et prosjekt med en glassgate eller en glassfasade som trenger en god overgang fra fasade til glasstak?

Du er ikke alene om å ønske en gesimsdetalj som løser glass mot glass og som ikke skaper et omfattende beslått felt i overgangen. To boksprofiler som møtes på kant er mindre elegant og man ønsker seg helst en gesims som er så transparent som mulig. For å komme frem til riktig løsning, er det flere spørsmål du må stille deg og jeg vil i dette blogginnlegget følge deg gjennom denne problemstillingen.

 

ser net på trær i et atrie gjennom glasstak  

Standardbeslag for mønevinkler

For typiske mønevinkler finnes standard profiler som kan tilpasses trinnløst inntil 45 grader fall. I tilfeller hvor dette overskrides, for eksempel i et tilfelle med 15 graders fall, kan to profiler med beslag utgjøre løsningen fra standardsortimentet. Da vil beslaget være på 120 mm opp mot knekken. Hvis glasskonstruksjonen er av en viss størrelse vil dette sannsynligvis ikke fremstå som spesielt brutalt. Likevel anbefaler jeg at hvert prosjekt blir betraktet i sin helhet for å finne prosjektspesifikke løsningsforslag med optimale profildetaljer for ditt prosjekt.

Se eksempel i DocuCenter ved å trykke på snittet under (registrering påkreves). 

prosjekt_claas_takmøne

Riktig avstivning i hjørnet er viktig

Det er flere faktorer som spiller inn når du skal avgjøre hvor solid gesimsen trenger å være. En sammenføyning av glass mot glass er «skummel» helt til man har kontroll på avstivningen i hjørnet. Vind og snø på glassfasade og takflate vil belaste gjæringen og kunne forårsake lekkasjer om det er galt utført. Klimaforskjellene i Norge er store og disse faktorene vil påvirke konstruksjonen ulikt.

Ulik u-verdi på glass og beslag kan føre til ising

Beslåtte felt mellom glass i overgang fasade og tak kan få store utfordringer på grunn av ulik u-verdi mellom glassvegg/tak og selve beslaget. Det kan i slike tilfeller ise på beslag som er for godt isolert, og farlige istapper kan falle fra store høyder.

Plassering av glasstak og glassfasade

Det er ulike måter å plassere glasstak og glassfasade. Trenger du for eksempel ekstra høyde for å oppnå volum på renneløsningen, kan glasskonstruksjonen legges oppå det horisontale stålet. Er dette ikke nødvendig, kan det være en fordel å plassere glasstak og glassfasaden mellom hoveddragerne. Husk å dimensjoner for forventede snømengder på takene!

Avtal et møte med en prosjektrådgiver

 

AKTUELT
Glassarkitektur med integrert sikkerhet
Glasspartier i bygninger har behov for sikring. En skiller på personsikkerhet og trygghet mot innbrudd, skudd og eksplosjon.
Familieboligen som bryter med og beriker det tradisjonelle
På Reppe i Trondheim knyttet en arkitekt sammen gamlehuset og et nytt tilbygg på en kreativ og iøyenfallende måte.
En eventyrskog i byen - bli med inn i H.C. Andersens spennende verden
Inspirert av H.C. Andersens eventyr «Fyrtøyet» skapte den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma en helt ny verden på 5 600 kvadratmeter.
Stål - et spennende fasademateriale
Jern og stål kan vise til lange tradisjoner som byggemateriale, først som bærende struktur i brukonstruksjoner, etter hvert også i bygninger.