Atrium med grønne trær og glasstak

Overgang fra glassvegg til glasstak med gesimsdetalj

Oppdatert: 5. august, 2022
Publisert: 13. mars, 2019

Jobber du med et prosjekt med en glassgate eller en glassfasade som trenger en god overgang fra fasade til glasstak?

Du er ikke alene om å ønske en gesimsdetalj som løser glass mot glass og som ikke skaper et omfattende beslått felt i overgangen. To boksprofiler som møtes på kant er mindre elegant og man ønsker seg helst en gesims som er så transparent som mulig. For å komme frem til riktig løsning, er det flere spørsmål du må stille deg og jeg vil i dette blogginnlegget følge deg gjennom denne problemstillingen.

 

ser net på trær i et atrie gjennom glasstak  

Standardbeslag for mønevinkler

For typiske mønevinkler finnes standard profiler som kan tilpasses trinnløst inntil 45 grader fall. I tilfeller hvor dette overskrides, for eksempel i et tilfelle med 15 graders fall, kan to profiler med beslag utgjøre løsningen fra standardsortimentet. Da vil beslaget være på 120 mm opp mot knekken. Hvis glasskonstruksjonen er av en viss størrelse vil dette sannsynligvis ikke fremstå som spesielt brutalt. Likevel anbefaler jeg at hvert prosjekt blir betraktet i sin helhet for å finne prosjektspesifikke løsningsforslag med optimale profildetaljer for ditt prosjekt.

Se eksempel i DocuCenter ved å trykke på snittet under (registrering påkreves). 

prosjekt_claas_takmøne

Riktig avstivning i hjørnet er viktig

Det er flere faktorer som spiller inn når du skal avgjøre hvor solid gesimsen trenger å være. En sammenføyning av glass mot glass er «skummel» helt til man har kontroll på avstivningen i hjørnet. Vind og snø på glassfasade og takflate vil belaste gjæringen og kunne forårsake lekkasjer om det er galt utført. Klimaforskjellene i Norge er store og disse faktorene vil påvirke konstruksjonen ulikt.

Ulik u-verdi på glass og beslag kan føre til ising

Beslåtte felt mellom glass i overgang fasade og tak kan få store utfordringer på grunn av ulik u-verdi mellom glassvegg/tak og selve beslaget. Det kan i slike tilfeller ise på beslag som er for godt isolert, og farlige istapper kan falle fra store høyder.

Plassering av glasstak og glassfasade

Det er ulike måter å plassere glasstak og glassfasade. Trenger du for eksempel ekstra høyde for å oppnå volum på renneløsningen, kan glasskonstruksjonen legges oppå det horisontale stålet. Er dette ikke nødvendig, kan det være en fordel å plassere glasstak og glassfasaden mellom hoveddragerne. Husk å dimensjoner for forventede snømengder på takene!

Avtal et møte med en prosjektrådgiver

 

AKTUELT
Spennende infill-prosjekt med glassfasader
Infill-prosjekter handler om hvordan man kan utnytte små, ledige arealer i indre by optimalt ved å bygge smart.
Avanserte glassfasader på Finansparken i Stavanger
Finansparken i Stavanger stod som et av Europas største næringsbygg i massivtre ferdig ved utgangen av 2019.
Wergelandshaugen - en reise i arkitekturens historie
Wergelandshaugen kunstsenter med 3,5 meter høy foldedør, et vindu som samtidig er et kunstverk og fire stilige mikrohus.
Hva er en elementfasade?
Elementfasader er etasjehøye veggmoduler som ferdigstilles i verkstedet, fraktes til byggeplass og henges på plass.