Helsfyr.Atrium.12

Elementfasaden på Helsfyr Atrium

 

Arkitekt_Helsfyr (norsk teksting)

 

Arkitekt Pål Biørnstad, faglig leder i Lund + Slaatto Arkitekter, forteller i sitt intervju med oss at Helsfyr Atrium var et av de byggene som tok ganske lang tid å realisere, fra første til siste. - Det er jo noe som varierer veldig i vår bransje. De første tegningene, designoppslaget, er helt tilbake til 90-tallet faktisk, forteller han.

Opprett bruker på Min Arbeidsplass 

Første store elementfasade i Norge 

Bjørnstad forteller at Helsfyr Atrium i utgangspunktet er et veldig stort bygg, en stor fasadeleveranse. Da totalentreprenøren skulle velge leverandør på fasaden, var det mye snakk om gjennomføringsmetodikk, teknologi og underleverandører.

Bolseth AS og Profilteam AS, to av de største fasadeentreprenørene i Norge gikk sammen om prosjektet og om elementfasaden. - På den tiden var det altså ganske uvanlig, det var vel det første store elementbyggeri i Norge. For dem, både Bolseth og Profilteam, var dette også nytt farvann og man måtte finne ut av løsningene sammen.

Vi som arkitekter, entreprenør og underentreprenører, og også Schüco som leverandør. Vi var på tur til Schüco alle sammen for å finne ut hva som var de spesielle forutsetningene for å gjøre disse fasadene og gjennomføre de som elementbyggeri, forteller Biørnstad.

- Prosjektledelsen, det vil si totalentreprenøren har jo mye oppfatninger og meninger om hvordan bygget skal bygges og der er det en del mer konkrete føringer på hvordan fasadene skal realiseres, fortsetter han. - I Helsfyr Atrium er det derfor spesielt at det dukket opp dette med elementfasader. Det var jo veldig tidlig for det prosjektet at man kunne realisere hele fasaden med ferdige fasadeelement, som var ferdig kledd fra utside til innside og få det tett raskt i prosessen. Pål Biørnstad mener at det ble mer og mer vanlig etter Helsfyr Atrium.

New call-to-action

Vi spurte arkitekten om hvilke fordeler han så ved elementfasade

- Fra entreprenørens ståsted, han vil helt sikkert svare hurtighet på byggeplass og at han får et tett bygg veldig hurtig. Fra mitt ståsted som arkitekt er det absolutt fordeler med elementbyggeri. Det går på presisjon og toleranser. Det er klart at elementer som settes sammen og bygges i et kontrollert miljø inne i et verksted, de kan oppfylle mye strengere toleranser og presisjonskrav enn hva man gjør ute i snøvær midt på vinteren på et stillas. Så vi ser mange fordeler med elementbyggeri utfra arkitektonisk kvalitet.

 

     
Prosjekt:   Helsfyr Atrium
Hvor:   Oslo
Schüco Partner:   Bolseth Glass AS, Profilteam AS
Arkitekt:   Lund + Slaatto Arkitekter AS
Byggherre:   AF Eiendom og Sektor EiendomsPartner
Byggtype:   Kontorbygg
Ferdigstilt:   2010
Schüco Produkter:   Skyline 65, FW 50+ (oppdatert til FWS 50)
     

 

Avtal et møte med en prosjektrådgiver

 

AKTUELT
Fremtidens glassfasader
Gamle bygninger står som bevis for at betong, murverk og tre har lang levetid. For fasader av aluminium og glass har vi erfaringer fra 50-tallet.
Rå natur uten forstyrrende elementer
Villa H i Molde lar moderne arkitektur og innovative løsninger smelte sammen med omgivelsene til en eventyrlig reise fra skogkant til fjord og fjell.
U-verdier og momenter ved valg av vindu
Bygningenes energieffektivitet og totale innvirkning på miljøet er et viktig tema. Varmetap gjennom vinduer utgjør ca 15-25% av det totale varmetapet.
Når arkitektur påvirker helse og trivsel - Sommerhus Reilstad
Omgivelsene våre har betydning for vår fysiske og psykiske helse. Arealutforming, dagslys, farger, luftkvalitet og temperatur påvirker.