Wergelandshaugen atelier med dører fra Schüco

Wergelandshaugen - en reise i arkitekturens historie

Oppdatert: 1. september, 2023
Publisert: 14. april, 2023

Wergelandshaugen kunstsenter ligger på Eidsvoll med åpen skulpturpark, kafé og arrangementer for alle. I 2017 overtok Annicken Thrane-Steen den ærverdige, men svært nedslitte Sorenskrivergården. Det tok fire år å restaurere den gamle bygningen, og samtidig ble det bygget et nytt atelier, kunstlåven, og kunsterboliger i form av fire mikrohus.

wergelandshaugen-schueco-flyfoto

 

Med felles bakgrunn i kunst samarbeidet arkitekt Benedicte Sund-Mathisen i Suma Arkitektur og eier Annicken Thrane-Steen tett og hentet inspirasjon fra stedet, naturen og kunsthistorien.

 

 

benedicte-annicken-kvadrat

 


Annicken Thrane-Steen - Eier og arbeidende styreleder ved Wergelandshaugen AS (til venstre på bildet). Annicken er utdannet jurist, kunstner fra KHIO og günder av Wergelandshaugen kunstsenter.

Hun kjøpte Wergelandshaugen i 2017, en Sorenskriverbolig bygget av arkitekt Eilif Arneberg broren til Arnstein Arneberg i 1921.

«Jeg tenker og ser i former og rom. Hvordan linjer og sammenføyninger henger sammen i material og form, og hvordan lyset treffer og kommer inn gjennom vinduer og dører. Lysets bevegelse i rommet/bygningen er viktig for meg, det må være gjennomgående lys fra alle himmelretningene. Da flyter energien i huset optimalt og det blir et godt sted å være».

 

Benedicte Sund-Mathisen – er sivilarkitekt fra Arkitekthøgskolen i Oslo og driver eget arkitektfirma Suma Arkitektur AS (til høyre på bildet). Hun har tegnet flere privatboliger og hytter. Hun er opptatt av den nordiske samtidsarkitekturen og materialenes funksjon, betydning og estetikk.

Benedicte begynte å studere teoretisk kunst etter videregående, og underveis fant hun ut at interessen for arkitektur og estetikk, det å skape, formgi selv, ble viktig for henne.

«Interesse for arkitektur er en uendelig sysselsetting, og hver oppgave er forskjellig, så yrket i seg selv er utforskende og utfordrende, alltid studier i prosess, romlighet, lys, kontekst  både i by og land –funksjonalitet i  bærekraft og ombruk -  det er alltid noe å lære og interessere seg for».

 
 

100 år med arkitekturhistorie

Wergelandshaugen har en helt spesiell arkitekturhistorie. Den gamle Sorenskriverboligen ble bygget i 1921 og ble tegnet i gammel klassisistisk stil. En stil som arkitekt Arnstein Arneberg (blant annet kjent for å ha tegnet Vikingskipshuset og Oslo Rådhus) mente var typisk norsk herskapsstil på den tiden. 100 år etter ble kunstlåven bygget som en kombinasjon av garasje og atelier, i tillegg til fire små mikrohus. Arkitekten ønsket norsk samtidsarkitektur som kunne trekke historien til stedet frem til i dag. Det ble en reise i arkitekturhistorie med datidens særpregede arkitektur til dagens nordiske arkitekturuttrykk.

 

Foto: Wergelandshaugen kunstsenter

«Jeg ønsket norsk samtidsarkitektur som kunne trekke historien til stedet frem til i dag. Det blir en reise i arkitekturhistorie med datidens særpregede arkitektur til dagens nordiske arkitekturuttrykk».

Benedicte Sund-Mathisen, sivilarkitekt
Suma Arkitektur AS

 

wergelandshaugen-microhus-atelier

 

Kunstsenter med kunsterboliger

Annickens visjon for Wergelandshaugen kunstsenter er å skape en kreativ møteplass hvor norske og utenlandske kunstnere treffes og arbeider sammen på prosjekt. De skal både kunne jobbe og bo på plassen i opptil tre måneder.

 

«Formålet med kunstsenteret er å tilby norske og utenlandske kunstnere et sted å møtes og arbeide sammen og utvikle sitt kunstnerskap. Et sted de kan bo og arbeide i en periode på tre måneder. Og presentere samtidskunsten for publikum på en tilgjengelig og spennende måte».

Annicken Thrane-Steen
Eier og arbeidende styreleder ved Wergelandshaugen AS 

 

Kunstsenteret er åpent for alle og er et kulturelt knutepunkt som tilbyr en rekke fasiliteter, inkludert en åpen skulpturpark, en kafé og ulike arrangementer for publikum. Senteret tilbyr utleie av lokaler for ulike arrangementer som dåp, konfirmasjon, minnestunder, seminarer og møter.

Senteret er lokalisert i den historiske Sorenskriverboligen bygget i 1921, og Kunstlåven som ble oppført i 2021. Besøkende får muligheten til å utforske arkitekturens historie og nyte forskjellige kunstopplevelser, både innendørs og utendørs.

Hagen rundt Wergelandshaugen kunstsenter er fylt med planter og blomster som dateres tilbake til middelalderen, og skaper en atmosfære av historie og kultur.

 

Få arkitekttegningene for Wergelandshaugen

 

wergelandshaugen-flyfoto-park

 

Inspirasjon fra kunst, arkitektur og historie

Gjennom samtaler og enighet fant Benedicte og Annicken tidlig ut at de ønsket å skape et tydelig brudd, et klart skille mellom nytt og gammelt. De ønsket å samle flere historier og samtaler om tidsperioder på flere områder. Middelalderen har lagt igjen mange spor i området med Eidsivatinget (1000 år gammelt tingsted) som nærmeste nabo i tillegg til en av Norges eldste tingkirker, Eidsvoll kirke. Pilgrimsleden til Trondheim går også forbi husveggene.

De hentet inspirasjon fra all historien i området og ønsket å bygge videre på denne, i tillegg til det kunstneriske og naturens tilknytning til stedet.

«Alle valg i prosjektet har en historie enten arkitektonisk, tuftet i naturen, miljømessig, kunstnerisk eller tidsmessig. Som et kunstprosjekt ble det til underveis gjennom et flott og inspirerende samarbeid.».

Benedicte Sund-Mathisen, sivilarkitekt
Suma Arkitektur AS

 

 

wergelandshaugen-ole-hvidsten

Foto: Wergelandshaugen kunstsenter

Kunstlåven - Garasje, galleri og atelier i ett

Det begynte med tanken om en garasje og galleri for veteranbilen til Annickens farfar (som overtok import av Opel til Norge i 1918 fra sin bror Bertel O. Steen) etter inspirasjon fra en klassisk, men modernisert låve med sedumtak uten takutstikk. De ønsket å gjenbruke materialer fra Sorenskrivergården gjennom å bruke eksisterende vinduer og rammer fra kjelleren. Underveis ønsket de mer plass og takhøyde for at kunst skulle prioriteres, og det ble bygget en mesanin over bilen.

Dørene som var sidehengslede garasjeporter hadde ikke tilfredsstillende u-verdier, og det ble ikke så store glassflater som ønskelig, da det opprinnelig skulle monteres skodder med trespiler utenpå dørene.

Samtidig utviklet de kunstnerboligene hvor uttrykk og konsept var kontakt med natur og de fire elementene. Dette ble også utslagsgivende for kunstlåven og de bestemte seg for også å bruke dører fra Schüco her. De store dørene slipper inn det naturlige lyset i låven og skaper et fantastisk arbeidsmiljø. Kunstlåven benyttes også til bryllup og større estetiske arrangementer.

 

wergelandshaugen-atelier-bil

Materialene som er brukt er tjønnrøkt malmfuru. Det var opprinnelig prosjektert spiler som en transparent hud rundt hele bygningskroppen,med skyveskodder foran dører og vinduer, men vinduene ble så flotte at de valgte å ikke benytte spiler.

Sedumtak var planlagt på alle tak, og ble anerkjent av kommunen som et mindre synlig element i det vernede miljøet rundt Eidsvoll Kirke.

Det var en utfordringen at dørene ville bli svært tunge med hele 3,5 meter høyde. Det ble dermed bestemt at døren skulle ha 2-lags glass. Alle Schüco produktene i prosjektet er levert og montert av Schüco partner Alu-Team. Dørene er de høyeste foldedørene de har levert i Norge til nå.

Se også et annet prosjekt levert av Alu-Team: Oslos beste uterom med akevittbar

 

«Sluttresultat ble fantastisk. Oppgraderingen med høye glassdører istedenfor garsjeporter utgjorde en stor forskjell.».

Annicken Thrane-Steen
Eier og arbeidende styreleder ved Wergelandshaugen AS 

 

 

wergelandshaugen-foldedor

Maleriene er laget av kunstner Christoffer Fjeldstad

Sorenskriveboligen med kafeen

Det opprinnelige bygget er restaurert i tråd med sin originale stil, klassisisme Louis-seize-stil, også kalt Gustaviansk stil, og stammer fra slutten av 1700-tallet. Smårutete vinduer, klassiske valmet tak med store hjørnekassetter og pilastre med joniske søyler på fasaden underbygger dette. Bygget er preget av stilens symmetri og Arnebergs gjenkjennende portal fra gårdsplassen til bakhagen.

 

wergelandshaugen-portal

Foto: Wergelandshaugen kunstsenter

Sorenskriverboligen med kafé (tidligere benyttet som stall) er underlagt regulering med aktelse for det bestående bygningsmiljøet og de historiske omgivelsene. Kafeéns originale vinduer er beholdt, men de er restaurert og satt tilbake. Selve kafeén er totalrehabilitert med kjent himling slik at den totale høyden i kafeen er 5 meter. Det er varme fra flisfyr i gulvet, og innvendige vegger er kledd med samme hvitpigmenterte kryssfiner som kunstlåven.

 

wergelandshaugen-kafe

Foto: Heidi Marie Gøperød

Mikrohus ble kunstnerboliger

I tilknytning til det vernede bygget ble det bygget fire mikrohus som brukes som boliger for kunstnere. Kunstnere bor der i perioder på stipend, holder utstillinger og danner et miljø som også skal komme nærmiljøet til gode, så vel som områdene rundt. Mikrohusene underordnes den vernede bygningsmassen i Eidsvollbakken 33, Wergelandshaugen.

Kunstnerboligene og garasjen er delvis nedfelt i terrenget. Flisfyr som brukes som oppvarming for både Wergelandshaugen hovedhuset og den nye bygningsmassen, er plassert under kunstlåven for å minske boligmassen.

Mikroboligene står på søyler for å minimere inngrep på tomten. Terrenget skal få gro helt inn på husene, kun gangstier og små områder med dyrking bryter opp det som naturlig skal gro igjen. På denne måten har de få en letthet og oppleves å være på "besøk" på tomten, akkurat som kunstnerne selv. 

Materialer som er benyttet er kryssfinérplater, gulv i betong, malmfuru ytterpanel, sedumtak, Schüco aluminiumsvinduer, ytter- og skyvedører, kobberbeslag og mikrosement på baderom.

 

wergelandshaugen-microhus-kjokken

 

Det er kontrast mellom det eksisterende klassiske vernede bygningsmiljøet og det mer kontemporære, enkle og svevende, samt den klassiske men moderne utformede kunstlåven med gjennomlys. De store vindusflatene er med hele veien i konseptet. Spiler som også var en del av det opprinnelige konseptet ble fjernet for å få det mest ut av kontakten mellom inne og ute. Vinduer er ført helt opp til himling. Naturen og bygningene – det skulpturerte, kultiverte står i kontrast til det naturlige og bølgende.

 

«Sluttresultatet for mikrohusene ble helt utrolig og jeg er superfornøyd med resultatet. Det er en helt fantastisk romfølelse inni de små mikrohusene som føles mye større med de store og høye vindusflatene. Du får en følelse av å være ute når du sitter i sofaen eller ligger i sengen - hele himmelen og trærene utenfor kommer inn til deg».

Annicken Thrane-Steen
Eier og arbeidende styreleder ved Wergelandshaugen AS 

 

 

 

Fokus på lokale materialer og leverandører

Det var en prioritet og et ønske om å bruke dyktige lokale håndverkere, og så langt som mulig, lokale materialer av topp kvalitet. Annicken og Benedicte brukte svært lang tid på å finne en god nok løsning for garasjeportene i kunstlåven. De skulle tjene som garasjeporter men også som innbydende vindusflater og dører for atelieret innenfor. Målet var at det skulle bli lyst og godt å jobbe i rommet og at det skulle kunne fungere som et spennende og attraktivt utstillingsrom for kunst. «Garasjeportene» måtte også være så høye og brede at man skulle kunne lage store kunstverk innenfor som enkelt kunne trilles ut. Da Benedicte fant Schüco sin foldedørsløsning med det fantastiske designet ble valget lett.

«Vi syntes dørene var så fantastiske med den svarte aluminiumsinnramningen at vi valgte å bruke Schüco sitt design på alle vinduene i kunstlåven og i mikrohusene i tillegg til terrasse skyvedørene. Ved å velge Schüco´s vinduer og dørløsninger gjennomgående for alle byggene ble det en god helhetlig og stram stil».

Benedicte Sund-Mathisen, sivilarkitekt
Suma Arkitektur AS

 

wergelandshaugen-microhus-front1

 

Kunstnerboligene og atelieret danner en helhet som beholder stedskarakteristikk og fokus på hovedhuset, Wergelandshaugen, samtidig som de er funksjonelle og glir mer inn i naturtomten, tilbaketrukket, uten å ta for mye oppmerksomhet. Bærekraftig arkitektur, med miljøvennlig og økologisk materialbruk var viktige premisser for prosjektet.

 

wergelandshaugen-atelier-side

 

Vedlikeholdsfritt, minimalistisk og store format

For å understreke den moderne minimalistiske og stramme stilen ble det valgt Schüco produkter i svarte aluminiumsprofiler. Dette omfattet foldedører, terrasse skyvedører, inngangsdører med glass, og både faste og åpningsbare vinduer.

For Benedicte og Annicken var det viktig med store åpne felt og vedlikeholdsfrie vinduer og dører. Vinduene og dørene ble tegnet og produsert fra gulv og helt til tak, slik at mest mulig av naturen og himmelen utenfor kunne komme inn. De var opptatt av å trekke vindusflatene så høyt opp som mulig for å få lyset inn og øke romfølelsen.

Se også dette prosjektet hvor det ble brukt store glassdimensjoner: Villa Corneliussen åpner opp til Oslofjorden

 

wergelandshaugen-atelier-side-aapne-dorer

 

En hommage til Piet Mondrian

Både Annicken og Benedicte er utdannet fra institusjoner som bruker modernisme og funksjonalisme som grunnpilarer. Konseptet for kunstnerboligene begynte som «spor i landskap» - spor mellom kulturminner som Eidsvoll kirke, Wergelandshaugen og Hulvei/pilegrimsleden, og ble etterhvert en garasje av anselig størrelse. De jobbet videre med hvordan en garasje som skulle være inspirert av en klassisk låve, men som skulle huse kunstnere og fremstå som et kontemporært atelier, skulle få en identitet. Dermed ble det en komposisjon inspirert fra Mondrian, abstraksjon og «harmoni mellom rette linjer», som også medførte at garasjeportene fikk en stor oppgradering. Kunstlåven er blitt et yndet sted med et fantastisk lys, og med det erværdige Wergelandshaugen som et fondmotiv gjennom vinduet.

 

wergelandshaugen-atelier-vindu-kunst

Maleriene er laget av kunstner Christoffer Fjeldstad

Foldedørene og det store vinduet på kortsiden av Kunstlåven tegnet Benedicte og Annicken sammen, og er en hommage til kunstneren Piet Mondrian. Det er laget som et interaktivt vindu som kan endres midlertidig med farget maling i vindusflater, med folie eller benyttes som filmlerret. Det enorme vinduet er med på å knytte det gamle og det nye bygget sammen. Når du står inne i kunstlåven får du en nær tilknytning til den gamle Sorenskriverboligen vis a vis.

 

wergelandshaugen-atelier-vindu

 

 

Piet Mondrian

mondrian-kunstlaavenPiet Mondrian, Public domain, via Wikimedia Commons

 

Piet Mondrian (Pieter Cornelis Mondriaan, født 7. mars 1872, død 1. februar 1944) var en nederlandsk kunstner.

Mondrian var en av foregangsfigurene i utviklingen av abstraksjon i maleriet, og var et viktig medlem i kunstbevegelsen De Stijl. Han kalte selv stilen for «nyplastikkisme». Mondrian mente stilen var basert på harmoni mellom de rette linjene og rene fargene som ligger under den synlige verden. Verkene kalte han komposisjoner, og de bestod av rektangulæreformer av rødt, gult, blått eller svart, skilt fra hverandre av tynne, svarte linjer. Han var også påvirket av kubismen.

Mondrian utviklet etter hvert sin særegen stil. Bildene kalte han bare «Tableau no.-» eller «Komposisjon med fargene: - -», for at tilskueren ikke skulle assosiere til konkrete ting.

I et brev til H.P. Bremmer i 1914, forklarte Mondrian grunnlaget for sin teori:

«I construct lines and color combinations on a flat surface, in order to express general beauty with the utmost awareness. Nature (or, that which I see) inspires me, puts me, as with any painter, in an emotional state so that an urge comes about to make something, but I want to come as close as possible to the truth and abstract everything from that, until I reach the foundation (still just an external foundation!) of things… I believe it is possible that, through horizontal and vertical lines constructed with awareness, but not with calculation, led by high intuition, and brought to harmony and rhythm, these basic forms of beauty, supplemented if necessary by other direct lines or curves, can become a work of art, as strong as it is true.»

Kilde: Wikipedia

 

Historie og samtid er forent

Etter fire år med renovering, bygging og oppgraderinger, står Wergelandshaugen kunstsenter som et lysende eksempel på hvordan historie og samtid kan forenes. Et sted hvor arkitektur, kunst, natur og mennesker møtes, historien ivaretas og nytt kan skapes.

 

wergelandshaugen-atelier-kveld

 
     
Prosjekt:   Wergelandshaugen kunstsenter
Hvor:   Eidsvoll
Schüco Partner:   Alu-Team
Arkitekter:   Suma arkitektur AS
Entreprenør:   Sververmoen AS
Byggherre:   Wergelandshaugen AS
Byggtype:   Næringseiendom
Fotograf:   Sindre Ellingsen
Ferdigstilt:   2022
Schüco produkter:   ADS 75.HI, AWS 75.HI, ASS 70FD, ASE 80
     

 

Få arkitekttegningene for Wergelandshaugen

 

Ønsker du å besøke Wergelandshaugen kunstsenter?

Du er velkommen til Wergelandshaugen kunstsenter med skulpturpark, kafé og arrangementer.

Her kan du nyte kunstutstillinger og guidet tur, mens hagen har en blomsterprakt fra middelalderen og frem til i dag. Kafeen, Amalies Have, serverer god mat og kan også benyttes til arrangementer.

Wergelandshaugen tilbyr også utleie av stuene i Sorenskriverboligen og eventlokalet i Kunstlåven for fester, seminarer og møter. Ønsker du å overnatte, kan du bo i et av de fargerike mikrohusene som svever over bakken og har eget kjøkken og bad.

Besøk Wergelandshaugen kunstsenter

AKTUELT
Glassarkitektur med integrert sikkerhet
Glasspartier i bygninger har behov for sikring. En skiller på personsikkerhet og trygghet mot innbrudd, skudd og eksplosjon.
Familieboligen som bryter med og beriker det tradisjonelle
På Reppe i Trondheim knyttet en arkitekt sammen gamlehuset og et nytt tilbygg på en kreativ og iøyenfallende måte.
En eventyrskog i byen - bli med inn i H.C. Andersens spennende verden
Inspirert av H.C. Andersens eventyr «Fyrtøyet» skapte den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma en helt ny verden på 5 600 kvadratmeter.
Stål - et spennende fasademateriale
Jern og stål kan vise til lange tradisjoner som byggemateriale, først som bærende struktur i brukonstruksjoner, etter hvert også i bygninger.