Utsikt mot hav gjennom store glassdører fra spiseplass

Aluminiumsdører åpner for muligheter

Oppdatert: 5. august, 2022
Publisert: 24. juni, 2022

Inngangsdøren skal primært sørge for kommunikasjon inn og ut av bygningen. Dører med ulike funksjoner setter krav til utforming av døren som estetiske kvaliteter, størrelser, motstand mot brann og innbrudd og rømnings- og panikkfunksjoner.

Selv om inngangsdøren til en privat bolig eller hytte har andre krav enn de som gjelder for offentlige bygg og næring, fordrer nye designtrender og adgangskonsepter andre krav til kompetanse og nøyaktighet ved prosjektering, produksjon og montasje.

I boligen benyttes gjerne også ytterdører i form av skyve- eller foldedører som utgang mot balkong eller terrasse.

 

murhus-glassdoer

Malmø Saluhall, Arkitekt: Joakim Lyth

Etterspørsel etter større formater er en trend. Dørhøyden kan strekke seg mot tre meter, mens dørens bredde gjerne er gitt av kravene til universell utforming. Vi ser oftere enn tidligere at det hentes inspirasjonen til design fra andre land og klimasoner enn der bygget skal oppføres.

Les også: Skyvedører skaper naturlig overgang mellom inne og ute

Når vi i tillegg vet at naturkreftene oppfører seg svært ulikt i vårt landstrakte land, må vi ta hensyn til dette. En dør benyttet i et kystklima krever en annen detaljering enn en tilsvarende dør i innlandet eller i tettbygde strøk med mer skjermet beliggenhet.

 

More than a view bokmomslag

 

Spennende muligheter

Som følge av trender og etterspørsel har dører med stadig slankere og mer minimalistiske karm- og rammebredder kommet i markedet.

Disse produktene krever høy presisjon under produksjonen og det stilles derfor strenge krav til utførelse. For aktører som behersker produksjonsteknologien åpnes interessante muligheter og mulige konkurransefortrinn.

Tilfredsstillende isolerende egenskaper, regn- og vindtetthet skal ivaretas uavhengig av design, ulike typer utrustning og gjerne lave universelt utformete terskler. Kravene i TEK 17 gjør bruk av 3-lags glass obligatorisk For å kunne ivareta tilfredsstillende funksjon i møte med værhardt klima, styrtregn og snø, kreves gjennomtenkt prosjektering, til dels av stedsspesifikk karakter.

Les også: Hytta på Kvamskogen med Nordens første hjørneløsning

 

badekar-skyvedoer

Kystvej, Foto: Hornbæk DK kirstinemengel.dk, Arkitekt: Tegnestuen LOKAL

 

Mangfold i dørtyper og funksjon

Den typiske inngangsdøren finner en i form av en enfløyet, av og til tofløyet slagdør.

Med slagdøren vil et anslag mellom karm og ramme bidra til tetthet på liknende måte som for et vindu bortsett fra langs terskelen der situasjonen blir annerledes. Terskelløsning vil påvirke tettheten, men også eksempelvis lyddempende egenskaper.

Slagdøren ut mot balkong eller terrasse vil derimot kunne bygges som en såkalt vindusdør der de samme karm- og rammeprofilene benyttes på alle fire sider.

Tettingen mellom karm og ramme på skyve- og heve-skyvedører består av børstelister og pakninger. Dette påvirker tettheten som er mulig å oppnå. Et annet forhold som gjelder for skyvedører er at større partier med flere spor resulterer i terskelflater som eksponert for nedbør fordrer riktig detaljering for å sikre at inntrengt vann ledes ut av profilsystemet.

Med en folde-skyvedør unngås disse problemstillingene. Her vil en som med slagdøren oppnå anslag mellom karm og ramme, samtidig som terskelsituasjonen vil være enklere å håndtere med hensyn til sikker drenering.

Les også: Et hjem med utsikt – More than a view

 

stue-skyvedoer

Kystvej, Foto: Hornbæk DK kirstinemengel.dk, Arkitekt: Tegnestuen LOKAL

 

Design, funksjon og egenskaper

Produsentene arbeider innenfor maksimalt tillatte dimensjoner og andre systemkrav til utformingen. Disse danner igjen grunnlaget for produktinformasjonen på CE-merke og ytelses-erklæring- et dokumentasjonsregime dører i yttervegg har vært underlagt i mer enn seks år.

I det øyeblikk oppgitte rammeforutsetninger overskrides må en regne med at dette kan gå på bekostning av egenskaper som produsenten da ikke lenger kan garantere for. Det kan være regn- og vindtetthet, problemfri funksjon over tid, betjeningsvennlighet eller annet.

 

Fargen påvirker funksjon

Fargevalg kan påvirke dørens funksjon og tetthet. Blir dørens ytterside eksponert for høye eller lave temperaturer vil dette medføre ulik utvidelse av godset på ut- og innvendig side av rammeprofilen.

Dette vil kunne føre til at dørbladet får en «banan»-fasong, som påvirker tetthet og betjeningsvennlighet. En mørk farge på døren vil absorbere mer varme og forsterke effekten.

 

Store og tunge dører

Ulike lås- og beslagkomponenter, oppdeling med sprosser og annet reduserer de isolerende egenskapene. Kombinert med et sikkerhetskrav og stor rammedimensjon kan døren ende opp med en tyngde som gjør den vanskelig å betjene manuelt.

Les også: Villa Reilstad - Home is everything

 

villa-reilstad-skyvedoer-innenfra-800

Villa Reilstad, Foto: Jannis Gasser, Arkitekter: Helen & Hard AS

 

Dører med trinnfri terskel

«Trinnfri terskel» er ofte benyttet for å sikre problemfri adkomst for alle brukergrupper. Balkong- og terrassedører kan også leveres med tilsvarende egenskaper.

Ligger nivået på dekket utenfor i liv med gulvet innenfor, sier det seg selv at dette en invitasjon til vanninntrenging. Ved slike løsninger fordres tiltak som minimerer belastningen på terskelsonen.

Et tilbaketrukket og skjermet dørparti eller en baldakin vil som eksempel kunne avhjelpe situasjonen. Området foran døren kan med fordel sikres med drenering som bidrar til at vannet foran terskelen ledes bort. Geografisk beliggenhet, vær og vindforhold påvirker valg av løsning.

 

skyvedoer-terskelfri

Villa Sjöläget, Foto: © Malte Blum , Arkitekt: Lars Gustavsson

 

Samarbeid i tidlig fase sikrer brukskvalitet

Samarbeid i en tidlig fase er avgjørende for å sikre best mulig samspill mellom design, funksjon og ytelse.

Et kvalitetsprodukt kan forringes og brukskvaliteten reduseres ved at montasjen av døren i veggen overlates til en ikke-kyndig tredjepart. Derfor anbefales det at produsenten selv foretar montasjen av døren eller samarbeider tett med montører som kjenner produktene godt.

 

Få gratis bok om skyvesystemer her!

 

Hovedbilde for artikkel: Hornbæk DK kirstinemengel.dk,

Kilde: Glass & Fasade

 

AKTUELT
Skipet i Bergen - innovasjon i trearkitektur og 3D-modellering
Skipet i Bergen er et imponerende eksempel på hvordan moderne trearkitektur kan kombineres med avansert 3D-modellering.
Glassarkitektur med integrert sikkerhet
Glasspartier i bygninger har behov for sikring. En skiller på personsikkerhet og trygghet mot innbrudd, skudd og eksplosjon.
Familieboligen som bryter med og beriker det tradisjonelle
På Reppe i Trondheim knyttet en arkitekt sammen gamlehuset og et nytt tilbygg på en kreativ og iøyenfallende måte.
En eventyrskog i byen - bli med inn i H.C. Andersens spennende verden
Inspirert av H.C. Andersens eventyr «Fyrtøyet» skapte den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma en helt ny verden på 5 600 kvadratmeter.